CEEPUS

Základní informace

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Do programu jsou aktuálně zapojeny Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Více informací najdete na stránkách programu CEEPUS nebo na stránkách Domu zahraniční spolupráce, který je národním koordinátorem programu.

Sítě CEEPUS na UP

Univerzita Palackého je zapojena do následujících sítí programu CEEPUS:

ČísloNázevFakulta UPKatedra UPKoordinátor UP
CIII-AT-0502-07-1617BioethicsCMTFKatedra systematické teologieMgr. Dominik Opatrný, Th.D.
CIII-AT-0012-12-1617Language and literature in a Central European context FFKatedra nederlandistikyDr. Bas Hamers
CIII-AT-0037-12-1617Slavic Philology and Its Cultural Contexts FFKatedra slavistikyMgr. at Mgr. Kateřina Prokopová
CIII-AT-0119-11-1617 (Umbrella)*e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern EuropeFFKatedra germanistiky PhDr. Veronika Prágerová, Ph.D.
CIII-AT-0503-06-1617Inter-American Studies FFKatedra anglistiky a amerikanistikyPhDr. Matthew Sweney, PhD.
CIII-AT-0604-06-1617Korean Studies in Central and eastern EuropeFFKatedra asijských studiíMgr. Martin Šturdík
CIII-CZ-0029-12-1617Idea of Europe in European culture, history and politics FFKatedra historiedoc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
CIII-CZ-0802-04-1617Basic Trans-cultural Research of Provincial Cultures in Central EuropeFFKatedra germanistikyPhDr. Oldřich Břenek
CIII-CZ-1004-01-1617 (Umbrella)Multiple Perspectives on the Sinophone WorldFFKatedra asijských studiíMgr. Petr Janda
CIII-HR-1005-02-1617Educational Systems in Central EuropePdFKatedra primární a preprimární pedagogikyMgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
CIII-HU-0019-12-1617International Cooperation in Computer SciencePdFKatedra technické a informační výchovyMgr. Martin Havelka, Ph.D.
CIII-AT-1101-01-1617 (Umbrella)EcoResNet- Aquatic ecosystem research PřFKatedra zoologieRNDr. Vladimír Uvíra
CIII-HU-0028-109-1617Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and InformaticsPřFKatedra algebry a geometrieprof. RNDr. Josef Molnár, CSc
CIII-PL-0062-12-1617Applied Geoinformatics (CEE-GIS) PřFKatedra geoinformatikyRNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. 
CIII-SI-0111-11-1617GEOREGNETPřFKatedra geografieRNDr. Petr Šimáček