Stipendijní program UP - studium

Informace pro žadatele o stipendium na studijní pobyt

Stipendijní program UP na podporu mobilit studentů do zemí mimo programové země Erasmus+

Zahraniční oddělení UP do odvolání nevypisuje nová výběrová řízení v rámci Stipendijního programu UP.

Zájemci o výjezd na smlouvy o spolupráci mohou získat informace k jednotlivým partnerským univerzitám u Mgr. Terezy Kalouskové a možnost případné finanční podpory výjezdu konzultovat se zahraničním oddělením své fakulty.

Požadavky na úspěšné uzavření mobility

Pro úspěšné uzavření a plné uznání mobility je potřeba doložit na Zahraniční oddělení UP Mgr. Vladimíře Žlutířové:

Uznání předmětů garantuje příslušná fakulta.