Stipendijní program UP

Zde naleznete dokumenty příslušné pro Stipendijní program UP na podporu mobilit studentů do zemí mimo programové země Erasmus+ v roce 2020.