Vize univerzity

Univerzita Palackého v Olomouci si i v roce 2030 udrží svou pozici přední výzkumné univerzity usilující o udržení umístění mezi pěti nejvýznamnějšími vysokými školami v České republice a mezi pěti sty nejlépe hodnocenými univerzitami ve světě. I nadále bude jednou z nejatraktivnějších českých vysokých škol, jejíž prestiž plyne z široké nabídky programů a kvalitního pedagogického a vědeckého obsazení jednotlivých pracovišť všech osmi fakult.

  • Do roku 2030 bude univerzitou poskytující kvalitní, flexibilní, ale dostatečně náročné studium a vzdělávání s významným podílem digitalizovaného a jiného podpůrného prostředí za využití nejmodernějších digitálních technologií (Priorita 1).
  • Bude vědecky otevřenou univerzitou jak pro nastupující generaci vědců v doktorských studiích, tak pro významné odborníky dosahující excelentních výsledků ve výzkumu a vývoji (Priorita 2).
  • Dosáhne významnější vstřícnosti v oblasti správy a administrativy, a to posílením strategického řízení a snížením administrativní zátěže i optimalizací infrastruktury (Priorita 3).
  • Bude vystupovat jako zdravá, ale současně podporující a zajišťující rovné příležitosti, společensky odpovědná a trvale udržitelná univerzita budující kulturu společné identity (Priorita 4).
  • Bude univerzitou pevně usazenou v globální akademické síti díky systematickému posilování internacionalizace v podmínkách globalizovaného světa a budování významných zahraničních strategických partnerství (Priorita 5).