Jak postupovat?

Časové rozvržení přípravy na pobyt v zahraničí:

18 měsíců předem - je dobré si uvědomit, jaká je má motivace studovat v zahraničí, definovat si cíle a studijní možnosti (v tomto období je dobré zvážit také svou finanční situaci) a na jejich základě si vytipovat vhodné instituce, které oslovím
14 - 12 měsíců - zvolené instituce požádám o přihlášku a základní informace o podmínkách studia a finanční pomoci; vyhodnotím informace, které mi jednotlivé školy poslaly a vyberu ty nejvhodnější; ptám se také na nutnost doložit doklad o jazykových znalostech
12 - 10 měsíců - zajistím si doporučující dopisy, přehled a překlad studijních výsledků, zkrátka veškeré materiály, které po mě dané instituce žádají; důraz kladu zejména na studijní záměr; vyplním a odešlu přihlášku

3 měsíce
 - žádám o vydání studentského víza; zajistím se potřebná očkování, příp. léky

Zajistím si kopie své korespondence a dokumentů, požádám o informace, popř. o osobní setkání s lidmi, o kterých vím, že na dané škole pobývali nebo alespoň danou zemi navštívili a nějakou dobu tam studovali.