Erasmus Mundus

GLODEP

Univerzita Palackého v Olomouci je v roli vedoucí univerzity v realizaci společně uskutečňovaného magisterského programu GLOBAL DEVELOPMENT POLICY (GLODEP), tzv. „joint degree“

Program poskytne studentům z celého světa možnost studovat na třech evropských univerzitách, které jsou součástí GLODEP konsorcia a to na Univerzitě Palackého v Olomouci, Université Clermont Auvergne (Francie) a Università degli studi di Pavia (Itálie). Čtvrtý semestr je pak věnován praxi nebo výzkumu na partnerských institucích po celém světě. 

Pro studenty nastupující v příštím akademickém roce je připraveno zhruba 15 stipendií (Erasmus Mundus Joint Master Degree scholarship) pokrývajících školné, pojištění a cestovní a životní náklady. Na tento program dostala Univerzita Palackého již podruhé finanční podporu z Evropské Unie.

GLODEP je jedním z devíti prestižních programů Erasmus Mundus financovaných EU, které budou v příštím akademickém roce probíhat v České republice.

Uzávěrka přihlášek pro příští akademický rok je 31. ledna 2021 – pro studenty, kteří žádají o stipendium a 30. dubna 2021 pro samoplátce. 

GLODEP – Global Development Policy je dvouletý program, jehož cílem je příprava odborníků v oblasti mezinárodního rozvoje. Absolventi najdou uplatnění ve veřejné správě, v mezinárodních organizacích, v neziskovém sektoru či businessu zaměřené na rozvojové politiky a praxi. 

Více informací na www.glodep.eu, v případě dotazů pište na study@glodep.eu.

EURICA

V roce 2013 se UP zapojila do projektu EURICA (EURope and amerICA: Enhancing University Relations by Investing in Cooperative Actions), jejímž koordinátorem je University of Groningen v Nizozemí. Koordinátorem za Latinskou Ameriku je Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico. Program skončil v roce 2017.

Projekt je realizován po dobu čtyř let (tedy do července 2017) a nabízí širokou škálu stipendií v rámci několika kategorií pro mobility z LA do EU (80%) a z EU do LA (20%). Stipendia na 5 nebo 10 měsíců jsou udělována studentům v bakalářském nebo magisterském programu. Stipendia na 6 měsíců jsou udělována studentům v doktorském programu, popřípadě vědeckým pracovníkům (post-docům). Zaměstnanecké stipendium je udělováno na 1 měsíc. V rámci programu je také možné řádně vystudovat magisterské studium s podporou na 22 měsíců.

Konsorcium se skládá z 20 institucí v EU a LA. Do projektu jsou zapojeny následující země:

Latinská Amerika:

  • Group A: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
  • Group B: Argentina, Chile, Colombia, Mexico

Evropské země: Czech Republic, Estonia, Italy, The Netherlands, Poland, Spain

Tématické oblasti: Agricultural Sciences (01);Architecture, Urban and Regional Planning (02); Business Studies and Management Sciences (04); Education, Teacher Training (05); Engineering, Technology (06); Geography, Geology (07); Law (10); Mathematics, Informatics (11); Medical Sciences (12); Natural Sciences (13); Social Sciences (14); Communication and Information Sciences (15); Other Areas of Study: Public Administration, Renewable Energy, Climate Change, Human Rights

V rámci projektu proběhly celkem 3 výzvy pro mobility s plánovaným započetím v roce 2014, 2015 a 2016.

UPOZORNĚNÍ: V současné chvíli již není možné se do projektu zapojit. Nebude vyhlášena další výzva, pouze dobíhají schválené mobility pro akademický rok 2016/2017.

Více informací lze získat na webové stránce projektu: www.eurica.nl

Kontaktní osoba/koordinátor na UP: Mgr. Štěpánka Bublíková

EUROCULTURE

Univerzita Palackého je také aktivně zapojena do programu EUROCULTURE.

Jedná se o magisterské navazující jednooborové studium, které vzniklo v roce 1999 a bylo zařazeno do prestižní skupiny studijních programů Evropské unie Erasmus Mundus. Toto jedinečné, mezinárodní, meziuniverzitní a mezioborové studium kombinuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Do programu je zapojeno 8 evropských a 4 mimoevropské univerzity.

Uchazeč si vybere dvě univerzity, má možnost získat mezinárodní zkušenosti, vychutnat si mezinárodní prostředí tvořené studenty z celého světa a získat dva diplomy!

Více informací naleznete na euroculture.upol.cz nebo www.euroculturemaster.eu

EUSA_ID

Od roku 2013 je Katedra rozvojových studií PřF UP součástí čtyřletého projektu EUSA_ID – Capacity Building in Higher Education for an improved cooperation between the EU and SA in the field of Development Studies.

V rámci programu dochází k výměně studentů a akademických i administrativních pracovníků mezi evropskými a jihoafrickými univerzitami. Studenti doktorských programů UP z České republiky tak mohli prostřednictvím Katedry studovat jeden rok na jedné z prestižních univerzit v JAR (program je dostupný nejen doktorandům z UP). Studenti z partnerských institucí v JAR mohli až dva roky strávit studiem magisterského a doktorského oboru Mezinárodní rozvojová studia. Více informací o tomto projektu naleznete na webu http://www.eusa-id.eu/. V případě dotazů kontaktujte Martina Schlossarka.

Pozn.: projekt se blíží ke konci a mobilita PhD studentů z ČR do JAR již není možná.

Seznam univerzit zapojených do projektu EUSA_ID Erasmus

UniverzitaInstitut/Katedra
Evropské univerzity
Ruhr University Bochum (Německo)Institute of Development Research and Development Policy
Erasmus University Rotterdam (Nizozemí)International Institute of Social Studies (ISS) 
University Duisburg /  Essen (Německo)Institute of Political Science
Palacký University (Česká republika)Department of Development Studies
University of Bordeaux 1 (Francie) 
University Paris 1 (Francie)Department of Economics 
University of Jyväskylä (Finsko)Department for Social Sciences and Philosophy 
Jihoafrické univerzity
University of the Western CapeSchool of Government/Instiute for Social Development
Nelson Mandela Metropolitan UniversityDepartment of Development Studies
University of Cape Town School of Economics
University of Fort HareDepartment of Development Studies
University of KwaZulu NatalSchool of Development Studies
University of LimpopoTurfloop Graduate School of Leadership