Fulbright

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. 

O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské akademické či jiné instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Zdroj: Fulbright.cz

FULBRIGHTOVA KOMISE (studium v USA)

P. O. Box 108
130 00 Praha 3
tel. (02)227 8542, (02)697 6526
fax: (02)697 5600
e-mail: fulbright@fulbright.cz
http://www.fulbright.cz

Kontaktní osobou na UP je prof. Jaroslav Miller (Rektor UP), absolvent Fulbrightova programu z roku 2008. Byl jmenován Čestným ambasadorem Fulbrightovy komise v České republice. Na Univerzitě Palackého působí jako koordinátor programu s cílem zvýšit povědomí akademiků, vědců a studentů UP o možnostech vědeckých i pedagogických stáží v USA a prohloubit institucionální spolupráci s americkými univerzitami v oblasti vědy i výuky. Vedle dalších aktivit ve prospěch tohoto programu poskytuje prof. Miller poradenství všem zájemcům o získání Fulbrightova stipendia na všech fakultách UP. Případní žadatelé mohou prof. Millera kontaktovat na emailové adrese jaroslav.miller@seznam.cz.