ČÍNA - Výzva pro předkládání návrhů na vyslání v rámci rozpisu kvót AIA pro akademický rok 2018/2019

středa 22. listopad 2017, 10:37 – Text: -kh-

Rádi bychom vás upozornili na možnosti stipendií na základě mezinárodních smluv pod Akademickou informační agenturou MŠMT pro akademický rok 2018/2019.

Čína

Typ pobytu: Studijní pobyty pro studenty oboru sinologie
Počet míst pro UP: 6 + 1 náhradník
Délka pobytu: 5-10 měsíců
Termín odevzdání přihlášky: 30. 11. 2017

Typ pobytu: Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2018 pro učitele čínštiny
Počet míst pro UP: 2 + 1 náhradník
Délka pobytu: 2-4 týdny
Termín odevzdání přihlášky: 30. 11. 2017

Více informací o stipendijních pobytech naleznete na stránkách Zahraničního oddělení a  stránkách AIA.

Vytištěné a podepsané Návrhy na vyslání, prosím, doručte na Zahraniční oddělení UP (Rektorát) k rukám Štěpánky Bublíkové.