Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Základní Informace

 • Mobility s partnerskými zeměmi je možné realizovat v rámci schválených projektů. Na rozdíl od mobilit s programovými zeměmi jsou projekty schvalovány vždy na období maximálně 26 měsíců. Přihlášky jsou podávány v rámci každoroční výzvy (obvykle v termínu do 2. 2.)a jsou hodnoceny také kvalitativně.
 • Hodnotí se relevance projektu - tedy plánovaných mobilit - k celkové strategii internacionalizace jak UP, tak předpokládané partnerské instituce, návaznost na předchozí spolupráci, administrativní zajištění mobilit a služby pro účastníky, ale také přínos mobilit a diseminace výsledků projektu.
 • Pozor! Univerzita může podat vždy pouze jednu přihlášku projektu mobilit s partnerskými zeměmi, ve které budou zahrnuty všechny plánované mobility!
 • Návrhy plánovaných mobilit s partnerskými zeměmi shromažďuje Zahraniční oddělení, Mgr. Yvona Vyhnánková, vždy do 15. 1. Pro předkládání těchto dílčích návrhů je třeba použít formulář, zveřejněný na webu Zahraničního oddělení.

Kontakty

Partnerské země

Partnerská země

Univerzita

Město

Období

Bělorusko

Belarusian State University

Minsk

2015-2017

 

Yanka Kupala State University

Grodno

2015-2017

Bhútán

The Royal University of Bhutan

Thimphu

2015-2017

Bosna a Herzegovina

Sveučiliště u Mostaru (University of Mostar)

Mostar

2015-2017

 

University of Sarajevo

Sarajevo

2015-2017

Írán Kharazmi University Teherán 2017-2019

Izrael

Bar-Ilan University

Ramat Gan

2016-2018

 

Beit Berl College

Kfar Saba

2015-2018

 

The Hebrew University of Jerusalem

Jerusalem

2016-2018

 

The Zinman College of Physical Education and Sports Sciences at Wingate Institute

Netanya

2015-2017

JAR

University of Johannesburg

Johannesburg

2015-2017

Kanada

University of Alberta

Edmonton

2015-2017

Kazachstán

S.Toraighyrov Pavlodar State University

Pavlodar

2015-2017

Maroko

Université Hassan II de Casablanca

Casablanca

2016-2018

Rusko

Nekrasov Kostroma State University

Kostroma

2015-2017

 

Siberian Federal University

Krasnoyarsk

2015-2017

 

Tomsk State Pedagogical University

Tomsk

2015-2017

 

Herzen State Pedagogical University of Russia

Saint Petersburg

2015-2017

Srbsko

University of Niš

Niš

2015-2017

 

Universitet u Novom Sadu

Novi Sad

2016-2018

Tchaj-wan

National Taiwan Normal University

Taipei

2015-2017

USA

Hampshire College

Amherst

2015-2017

 

The University of Nevada

Las Vegas

2015-2017

 

The University of Texas at Arlington

Arlington

2015-2017

 

Valdosta State University

Valdosta

2015-2017

Zambie

The Zambia Catholic University

Kalulushi

2016-2018

Informace pro zájemce/řešitele projektů

Řešitelé – garanti spolupráce na fakultách/katedrách zajišťují:

 • Komunikaci s partnerskou institucí ve fázi přípravy i realizace projektu.
 • Přípravu podkladů pro podání přihlášky.
 • Uzavření inter-institucionální smlouvy (ve spolupráci se ZO UP). Pro tuto smlouvu je třeba použít vzor, zveřejněný na stránkách ZO UP. Smlouva je uzavírána za celou univerzitu, nikoliv na úrovni fakulty, podepisuje ji rektor:
  • Smlouva je uzavírána na celou dobu trvání projektu a musí pokrývat všechny plánované mobility flows na celou dobu projektu. Doporučuje se ve smlouvě specifikovat (popsat) podmínky výběru účastníků, uznávání mobilit (ECTS?), jazykovou a kulturní přípravu, případně další podmínky.
  • Před zahájením spolupráce musí partnerská instituce mít přidělený kód PIC. Většina mezinárodně aktivních univerzit ale tento kód již má.
 • Nominace studentů na základě výběrového řízení. Výběrové řízení musí být otevřené, transparentní, spravedlivé a dokumentované. Průběh a výsledek je třeba zaznamenat ve Zprávě o výběrovém řízení, kterou je nutno dodat ZO UP (eva.ohniskova@upol.cz) ve stanovených termínech. Pro pobyty v zimním semestru nejpozději do 31. 5.,  pro letní semestr nejpozději do 31. 10.
 • Sestavení studijního plánu (Learning Agreement, ve spolupráci se studentem a partnerskou institucí) pro vyjíždějící i přijíždějící studenty.
 • Monitoring účastníků během pobytu.
 • Uznání výsledků studia po návratu.
 • Výběr a nominace zaměstnanců na výukové pobyty, případně školení.
 • Evaluace a diseminace výsledků projektu.

Studenti

 • Studijní pobyty (student mobility for studies).
 • Pod tento projekt nespadají praktické stáže!

Níže (kliknutím na Více) najdete kompletní informace pro zájemce a také informace pro nominované studenty. 

1. Informace pro zájemce

Kontaktní osoba na UP

1. INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Za jakých podmínek se může student programu zúčastnit?

 • Realizace možná výhradně na základě platné meziinstitucionální dohody.
 • Je studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na UP (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Řádně ukončil/a minimálně první ročník studia na VŠ (forma prezenční, kombinovaná i distanční).
 • Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce (trimestr), maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho akademického roku.
 • Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus).
 • Po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí budu studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).
 • Výběrová kritéria – na úrovni VŠ, transparentní, rovná, srozumitelná, dokumentovaná, veřejná.
 • U tohoto projektu neplatí OLS – Online jazyková podpora.

 

Co musím udělat, pokud se chci na program přihlásit?

 • Zjistit, jak je program organizován na fakultě. Nejlépe kontaktovat referentku zahraničního oddělení na děkanátu příslušné fakulty:

Fakulta

Katedra

Země

Partnerská univerzita

Kontaktní osoba

E-mail

FF

judaistika

Izrael

The Hebrew University of Jerusalem

E. Kalousová

eva.kalousova@upol.cz

Beit Berl College E. Kalousová eva.kalousova@upol.cz

 

slavistika

Rusko

Nekrasov Kostroma State University

J. Mikešová

jekaterina.mikesova@upol.cz

 

 

 

Tomsk State Pedagogical University

J. Mikešová

jekaterina.mikesova@upol.cz

 

asijská studia

Tchaj-wan

National Taiwan Normal University

P. Janda

 p.janda@upol.cz

FTK

 

Kanada

University of Alberta

Z. Hanelová

zuzana.hanelova@upol.cz

Írán Kharazmi University Z. Hanelová zuzana.hanelova@upol.cz

 

 

Izrael

The Zinman College of Physical Education and Sports Sciences at Wingate Institute

Z. Hanelová

zuzana.hanelova@upol.cz

 

 

Srbsko

University of Niš

Z. Hanelová

zuzana.hanelova@upol.cz

 

 

USA

University of Nevada

Z. Hanelová

zuzana.hanelova@upol.cz

LF biochemie Izrael The Hebrew University of Jerusalem P. Nakládalová petra.nakladalova@upol.cz 

PdF

 

Kazachstán

S. Toraighyrov Pavlodar State University

M. Uhlířová

martina.uhlirova@upol.cz

 

 

Rusko

Herzen State Pedagogical University of Russia

V. Regec

vojtech.regec@upol.cz

 

 

USA

Valdosta State University

V. Regec

vojtech.regec@upol.cz

PřF

analytická chemie

USA

University of Texas at Arlington

J. Skopalová

jana.skopalova@post.cz

 

ekologie

Kazachstán

S. Toraighyrov Pavlodar State University

B. Šarapatka D. Gronychová

borivoj.sarapatka@upol.cz  dana.gronychova@upol.cz

 

geografie

Izrael

The Hebrew University of Jerusalem

P. Šimáček

petr.simacek@upol.cz

Beit Berl College P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
Bosna a Hercegovina University of Mostar P. Šimáček petr.simacek@upol.cz 
University of Sarajevo P. Šimáček petr.simacek@upol.cz 
Kazachstán S. Toraighyrov Pavlodar State University P. Šimáček petr.simacek@upol.cz 
Srbsko University of Novi Sad P. Šimáček petr.simacek@upol.cz 

 

MAAM

Bělorusko

Belarusian State University

K. Hron

hronk@seznam.cz

 

 

 

Yanka Kupala State University of Grodno

K. Hron

hronk@seznam.cz

 

 

Rusko

Siberian Federal University (SibFU), Krasnojarsk

K. Hron

hronk@seznam.cz

 

MRS

Bhútán

The Royal University of Bhutan

S. Šafaříková

simona.safarikova@upol.cz

 

 

Izrael

Beit Berl College

S. Šafaříková

simona.safarikova@upol.cz 

 

 

JAR

University of Johannesburg

S. Šafaříková

miroslav.syrovatka@upol.cz

Maroko Hasan II University of Casablanca S. Šafaříková simona.safariova@upol.cz 
Zambie The Zambia Catholic University S. Šafaříková simona.safarikova@upol.cz 

RUP

 

USA

Hampshire College

Z. Hamdanieh

zuzana.hamdanieh@upol.cz

 • V případě, že znám jméno koordinátora programu na katedře, obrátit se přímo na katedru. Důležité je zjistit, jestli má fakulta/katedra dohodu nebo dohody o výměně studentů odpovídající mému předmětu studia a jazykovým znalostem.
 • Informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín si stanoví fakulta/katedra. Většinou se jedná o měsíc prosinec a únor.
 • Zjistit si důsledky studia v zahraničí pro moje studium na UP (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).
 • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupovat podle dalších pokynů viz sekce níže: Instrukce pro nominované studenty.

Stipendium

 • Stipendium programu Erasmus+ je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících se studijním pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Stipendium vyplácí ekonomické oddělení UP z finančních prostředků Erasmus+, projektu Mezinárodní kreditová mobilita.
 • Stipendium se skládá ze 2 složek – pobytové náklady a cestovní náklady.
 • Výše stipendia u vyjíždějících studentů je 650 Eur/měsíc.
 • Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů. Pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc vypočítáno podle počtu dnů, kdy jeden den = 1/30 měsíční sazby.
 • Cestovní náklady se odvíjí od vzdálenosti cílové destinace:

0-99 km

0 EUR

100-499 km

180 EUR

500-1999 km

275 EUR

2000-2999 km

360 EUR

3000-3999 km

530 EUR

4000-7999 km

820 EUR

8000 km a více

1100 EUR

 • Stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy – před výjezdem.
 • Stipendium je převedeno jednorázovou platbou na bankovní účet studenta (na korunový účet).
 • Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU. Student nemůže být současně příjemcem stipendia Erasmus Mundus (Joint Master Degree) a Erasmus+.

 

Pojištění

 • Cestovní pojištění hradí Univerzita Palackého.
 • Podmínky stejné jako u klasického Erasmus+. Viz stránka Cestovní pojištění.

 

Vízová povinnost

 

Akademické uznávání

 • Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia. Tato podmínka platí pro bakalářský a magisterský stupeň studia.
 • Doporučený počet kreditů ve studijním plánu je 20‐30 ECTS kreditů na semestr. V případě, že student nesplní podmínky definované článkem č. 6 tzv. Účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+ a nesplní tak minimální požadavky s ohledem na počet získaných ECTS kreditů, bude požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku. To neplatí v případě, že studentovi zabránila ve splnění minimálních požadavků nepředvídatelná situace nebo událost, kterou nemohl ovlivnit a o které neprodleně informoval koordinátora programu na UP. Výše požadované částky bude stanovena jako poměrná část skutečně získaných kreditů za daný semestr studijního pobytu a minimálního počtu ECTS kreditů na semestr.
 • Doporučený počet kreditů u doktorského studia není stanoven.

 

Podpora pro účastníka se specifickými potřebami

Stejný postup jako u klasického Erasmus+.

2. INFORMACE PRO NOMINOVANÉ

Před výjezdem

 • Je zapotřebí, aby student prošel řádným výběrovým řízením a obdržel Akceptační dopis od zahraniční univerzity.

Dále je zapotřebí, aby měl student vyplněné následující formuláře:

 • Přihláška ke studiu v zahraničí
 • Learning Agreement
 • Prohlášení o bankovním účtu
 • Účastnická smlouva

V průběhu pobytu

 • V případě změn ve studijní smlouvě vyplní student část formuláře BĚHEM MOBILITY (During the Mobility), nechá ho potvrdit hostitelskou institucí, koordinátorem z domovské fakulty/katedry (ústavu) a zajistí předání kopie na ZO UP. Změny musí být schváleny do 30 dní od zahájení studijního pobytu, resp. od zahájení výuky.
 • Neprodleně informuje ZO UP o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijní smlouvy.

Prodloužení pobytu

Studijní pobyt je možno prodloužit, pokud to povolují vnitřní předpisy vysílající instituce, a pokud jsou splněny následující podmínky:

a)      existuje písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení studijního pobytu;
b)      je vypracován dodatek k Účastnické smlouvě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před ukončením
         původního studijního pobytu;
c)      doba prodloužení navazuje na původní studijní pobyt;
d)      není překročena maximální doba trvání studijního pobytu, tj. 12 měsíců v jednom studijním cyklu;
e)      studijní pobyt, včetně prodloužení, skončí nejpozději 30. 6. 2017

Po ukončení pobytu

Student musí po návratu ze studijního pobytu splnit několik náležitostí:

 • Vyplnit Závěrečnou zprávu studenta formou online dotazníku do evropské databáze Mobility Tool+. Po skončení pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zadání závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.
 • Doručit Potvrzení o délce studia (Confirmation of Erasmus study period) vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia. Toto potvrzení doručí do 15 dní od skončení studijního pobytu na ZO UP. Potvrzení nesmí být staršího data než jeden týden před ukončením pobytu! 
 • Doručit Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records) vydaný a potvrzený přijímající organizací obsahující jméno účastníka a výsledky studia. Studenti doktorských studijních programů dokládají Potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu. Tento dokument doručí do 1 měsíce od skončení studijního pobytu na ZO UP.
 • Student musí na ZO UP vrátit kartičku cestovního pojištění.
 • Na fakultě/katedře zajistit uznání absolvovaných kurzů. Uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+, student o uznání žádá i v případě, že mu kredity pro ukončení studia na UP nechybí! Po uznání absolvovaných kurzů student doručí/zašle na ZO UP Doklad o uznání ze STAG. Přesný název generovaného dokumentu The Sending Institution‘s Transcript of records/ Doklad o uznání.

Zaměstnanci

Projekty mezinárodní kreditové mobility mohou zahrnovat i mobility zaměstnanců:

 •  Výukové pobyty (Staff mobility for teaching)
  • Výuka pedagogických pracovníků VŠ na zahraniční partnerské VŠ instituci.
 • Školení (Staff mobility for training)
  •  Profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků VŠ formou školení na zahraniční VŠ.

Kontaktní osoba na UP

Kvalifikační podmínky

 • Vyjíždějící zaměstnanec musí mít na UP pracovní poměr. Učitel, vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.
 • Zájemci o výukový pobyt nebo školení by měli projít výběrovým řízením na vysílající katedře/fakultě. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci katedry/fakulty, musí být ale transparentní a spravedlivá.
 • Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající katedra/fakulta. 

 

Rozsah a forma výuky

 • Během výukového pobytu musí učitel absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru, formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.
 • Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, v případě delších pobytů pak (8hod/5) x počet dní navíc.

 

Mobility Agreement

 • Před cestou je třeba připravit a potvrdit formulář pro výukový program Mobility Agreement for Teaching.
 • Formulář musí být plně vyplněn a schválen všemi stranami:
  • účastník mobility - podpis zaměstnance UP vyjíždějícího na výukový či pracovní pobyt
  • vysílající instituce - podpis Erasmus+ koordinátora na katedře nebo fakultě.
  • přijímající instituce - podpis zahraničního koordinátora
 • Výukový program vyplňujte anglicky nebo v jazyce přijímající instituce.
 • Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení.
 • Rozsah školení by měl odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář Mobility Agreement for Training odevzdá zaměstnanec na ZO RUP nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí.

 

 Účastnická smlouva

 • Před cestou musí zaměstnanec podepsat na ZO UP Účastnickou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu.
 • Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit ZO UP.

 

Cestovní příkaz

 • S podepsanou Účastnickou smlouvou se zaměstnanec na své fakultě dostaví k příslušné referentce zpracovávající Zahraniční cestovní příkazy.
 • Cestovní příkaz zaměstnanec bude řešit dle podmínek a pokynů své fakulty.
 • Zaměstnanci bude vyplacena záloha na pracovní cestu v plné výši pobytových nákladů a cestovného uvedeného v Účastnické dohodě.
 • Zaměstnanec si sám zajistí a uhradí letenku, ubytování a ostatní náklady (tzn. Univerzita za něj NEBUDE hradit náklady fakturou ani jinou formou).

 

Finanční podpora

 • Financovány jsou dny výuky/školení plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).
  • Vyjíždějící zaměstnanci obdrží 160 EUR/1.-14. den pobytu, 112 EUR/15.-60. den pobytu.
  • Konečná výše příspěvku stanovena na základě Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Assignment (Potvrzení o výuce/školení), proto je důležité, aby souhlasila data v Účastnické smlouvě a v potvrzení.
  • Navíc zaměstnanec obdrží příspěvek na cestovní náklady podle vzdálenostního pásma:
   • 500-1999 km        275 EUR
   • 2000-2999 km      360 EUR
   • 4000-7999 km      820 EUR
   • 8000 km a více     1100 EUR
 • Pokud náklady cesty budou vyšší, je nutné je uhradit z jiného zdroje.

 

Během pobytu

 • Během pobytu na zahraniční instituci plní zaměstnanec výukový či pracovní plán tak, jak byl odsouhlasen v Mobility Agreement.
 • Je třeba dodržet plánovaný počet odučených či odpracovaných hodin.

 

Potvrzení o výuce/školení a Závěrečná zpráva

 • Na konci pobytu zahraniční strana potvrzuje Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Assignment, jehož originál zaměstnanec dokládá na ZO UP.
 • Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin. Počet výukových hodin/odpracovaných dnů potvrzených zahraniční stranou se musí shodovat s počtem výukových dnů/odpracovaných hodin, uvedených v Mobility Agreement, případně může být vyšší. V případě nižšího potvrzeného počtu dnů/hodin dochází ke krácení původně přiděleného grantu. Minimálně požadovaný počet odučených hodin je 8 a odpracovaných dnů 5.
 • Dále je povinen vyplnit Závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží zaměstnanec po skončení výukového pobytu/školení na e-mail, uvedený v Účastnické smlouvě.

 

Závěrečné vyúčtování

 • Vyúčtování cestovního příkazu bude provedeno na pracovišti zaměstnance. Zaměstnanec příslušné referentce předá veškeré doklady za ubytování, cestovné, aj. a dále se bude řídit jejími pokyny.

Dokumenty

Dokumenty ke stažení naleznete v sekci Dokumenty - Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)