AIA - vládní stipendia MŠMT

Základní informace

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím.

  • Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí.
  • Zajišťuje realizaci výběrových řízení (mimo rozpis kvót) na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. V průběhu akademického roku vykonává na základě pokynů MŠMT administrativně - organizační práce související s výběrem kandidátů na vypsané stipendijní pobyty. Ke konkrétním nabídkám stipendií poskytují pracovníci AIA poradenský servis.
  • Průběžně zveřejňuje na své webové stránce také nabídky jiných stipendií nabízených mimo rámec mezivládních dohod a další nabídky ke studiu v zahraničí.

Studijní nabídky v zahraničí dle jednotlivých zemí lze vyhledat prostřednictvím VYHLEDÁVAČE.

AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Dům zahraničních služeb: http://www.dzs.cz
MŠMT ČR
Senovážné náměstí 26
111 21 Praha 1
e-mail: aia@dzs.cz

Rozpis kvót

Rozpisem kvót se rozumí stipendijní místa do určitých zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo konkrétním veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se pak mohou ucházet pouze uchazeči/uchazečky přímo na dané univerzitě a nominace kandidátů/kandidátek provádí rektorát

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami/samy vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Více informací naleznete na DZS.

Zdroj: web DZS

Aktuální rozpis kvót pro 2021/2022

Čína

Typ pobytu: Studijní pobyty pro studenty oboru sinologie
Počet míst pro UP: 6 + 1 náhradník
Délka pobytu: 5-10 měsíců
Termín odevzdání přihlášky: 10. 12. 2020

Typ pobytu: Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2021 pro učitele čínštiny
Počet míst pro UP: 2 + 1 náhradník
Délka pobytu: 2-4 týdny
Termín odevzdání přihlášky na ZO UP: 15. 03. 2021

Rusko:

Typ pobytu: Studijní pobyty pro studenty BSP a MSP
Počet míst pro UP: 2
Délka pobytu: 5 měsíců
Termín odevzdání přihlášky na ZO UP: 10. 12. 2020

Typ pobytu: Letní kurzy ruského jazyka v roce 2021
Počet míst pro UP: 3
Délka pobytu: 31 dní
Termín odevzdání přihlášky na ZO UP: 10. 12. 2020

Výběrová řízení

O stipendijní místa nabízená v rámci výběrových řízení se mohou ucházet zájemci/zájemkyně ze všech veřejných vysokých škol v ČR.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy.

Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami/samy vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče/uchazečky apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

MŠMT vyhlašuje výběrová řízení na stipendijní pobyty v zahraničí nabízené na základě mezinárodních smluv. (AIA o něm informuje).

Více informací na stránce DZS.

Zdroj: web DZS

Kontaktní osoba na UP

V rámci UP se s dotazy ohledně stipendií MŠMT (AIA) můžete obracet na Zahraniční oddělení UP, konkrétně na Terezu Kalouskovou.

Prosíme uchazeče, aby svůj výjezd vždy oznámili na Zahraničním oddělení své fakulty, kde si mohou požádat o náhradu cestovních nákladů a také cestovní pojištění.