Offers

29. 11. 2021

V posledních listopadových dnech si připomínáme již čtvrté výročí úmrtí pana Charlese Merrilla, amerického pedagoga, spisovatele a především filantropa.

23. 11. 2021

Dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín podání žádosti o stipendium v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko.

23. 11. 2021

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv.

22. 11. 2021

In conjunction with the persisting presence of Covid-19, in the following text we summarise the currently valid measures which apply to the regime at Palacký University, including additional recommendations and decrees of UP...

18. 11. 2021

Začínající Erasmus pro mladé podnikatele je mezinárodní výměnný program Evropské komise, jehož cílem je podpora podnikání v Evropě skrze přeshraniční výměnu zkušeností.

5. 11. 2021

Níže naleznete přehled stipendií na základě mezinárodních smluv a také akce, nabídky, důležité termíny od Akademické informační agentury pro období - listopad 2021.

1. 11. 2021

Přinášíme vám nabídku praktické stáže na Stálé misi České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni /úsek OBSE.

20. 10. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci má pro akademický rok 2022/2023 přiděleny kvóty na stipendijní místa pro pobyty v následujících zemích: Malta, Rusko a Čína.

13. 10. 2021

Sdílíme s vámi první nabídky zahraničních praktických stáží Aurora.

4. 8. 2021

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2022/23 via BAYHOST / BTHA.