Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Základní Informace

 

 • Mobility s partnerskými zeměmi je možné realizovat v rámci schválených projektů. Na rozdíl od mobilit s programovými zeměmi jsou projekty schvalovány vždy na období maximálně 36 měsíců. Přihlášky jsou podávány v rámci každoroční výzvy (obvykle v termínu do 2. 2.) a jsou hodnoceny také kvalitativně.
 • Hodnotí se relevance projektu - tedy plánovaných mobilit - k celkové strategii internacionalizace jak UP, tak předpokládané partnerské instituce, návaznost na předchozí spolupráci, administrativní zajištění mobilit a služby pro účastníky, ale také přínos mobilit a diseminace výsledků projektu.
 • Pozor! Univerzita může podat vždy pouze jednu přihlášku projektu mobilit s partnerskými zeměmi, ve které budou zahrnuty všechny plánované mobility!
 • Návrhy plánovaných mobilit s partnerskými zeměmi shromažďuje Zahraniční oddělení, Mgr. Yvona Vyhnánková, vždy do 15. 1. Pro předkládání těchto dílčích návrhů je třeba použít formulář, zveřejněný na webu Zahraničního oddělení UP.

Kontakty

Partnerské země

Partnerské země Univerzita Město Období
Albánie University of Vlora "Ismail Qemali" Vlorë 2019-2022
Bělorusko Belarusian State University Minsk 2018-2023
  Yanka Kupala State University Grodno 2018-2021
Bhútán The Royal University of Bhutan Thimphu 2018-2023
  Royal Thimpu College Thimphu 2018-2023
Bosna a Hercegovina University of Mostar Mostar 2018-2023
  University of Sarajevo Sarajevo 2018-2023
  University of Banja Luka Banja Luka 2018-2021
Černá Hora University of Montenegro Podgorica 2018-2023
Čína Leshan Normal University Leshan 2019-2022
  Xihua University Chengdu 2019-2022
Dominikánská republika Instituto Tecnológico de Santo Domingo Santo Domingo 2020-2023
  Universidad Autónoma de Santo Domingo Santo Domingo 2020-2023
Egypt University of Cairo Giza 2019-2022
Gruzie Ilia State University Tbilisi 2018-2023
  Tbilisi State University Tbilisi 2019-2022
  Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University Tbilisi 2020-2023
Indonézie University of Trunojoyo, Madura Bangkalan 2020-2023
  Matana Univeristy Jakarta 2020-2023
  Gadjah Mada University Sleman 2020-2023
Írán Kharazmi University Tehran 2017-2023
  Almustafa International University Qom 2018-2021
  Tarbiat Modares University  Tehran 2020-2023
  Fedrowsi University of Mashhad Mashhad 2020-2023
Izrael Bar-Ilan University Ramat Gan 2018-2023
  Beit Berl College Kfar Saba 2018-2023
  The Hebrew University of Jerusalem Jerusalem 2018-2023
  The Zinman College of Physical Education and Sports Sciences at Wingate Institute Netanya 2018-2023
  University of Haifa Haifa 2020-2023
JAR University of Johannesburg Johannesburg 2018-2023
  University of Pretoria Pretoria 2020-2023
Japonsko Nippon Sport Science University Tokyo 2018-2021
Kanada University of Alberta Edmonton 2018-2023
  Camosun College Victoria 2018-2023
Kapverdy Universidade de Cabo Verde Praia 2020-2023
Kazachstán S.Toraighyrov Pavlodar State University Pavlodar 2018-2023
Kolumbie Universidad del Rosario Bogotá 2020-2023
Kolumbie Universidad Externado de Colombia Bogotá 2020-2023
Maroko Université Hassan II de Casablanca Casablanca 2018-2023
Mosambik Universidade Eduardo  Mondlane Maputo 2020-2023
Nepál National College, Dhumbarahi, Kathmandu Kathmandu 2020-2023
Rusko Kostroma State University Kostroma 2018-2021
  Siberian Federal University Krasnoyarsk 2018-2021
  Tomsk State Pedagogical University Tomsk 2018-2023
Rusko St. Petersburg State University St. Petersburg 2020-2023
Rusko Herzen State Pedagogical University St. Petersburg 2020-2023
Rusko National Research University, Higher School of Economics Moscow 2020-2023
  Joint Institute for Nuclear Research (pouze stáže) Dubna 2020-2023
Srbsko University of Niš Niš 2018-2021
  University of Novi Sad Novi Sad 2018-2021

Tanzánie

University of Dar es Salaam Dar es Salaam 2019-2022
Ukrajina Ukrainian Catholic University Lviv 2018-2023
  Ivan Franko National University of Lviv Lviv 2018-2021
  Lviv Polytechnic National University  Lviv 2020-2023
  Zhytomyr Ivan Franko State University Zhytomyr 2020-2023
  Danylo Halytsky Lviv National Medical University Lviv 2020-2023
  Taras Shevchenko National University of Kyiv Kyiv 2018-2023
Zambie The Zambia Catholic University Kalulushi 2018-2023

 

 

 

Informace pro zájemce/řešitele projektů

Řešitelé – garanti spolupráce na fakultách/katedrách zajišťují:

 • Komunikaci s partnerskou institucí ve fázi přípravy i realizace projektu.
 • Přípravu podkladů pro podání přihlášky.
 • Uzavření inter-institucionální smlouvy (ve spolupráci se ZO UP). Pro tuto smlouvu je třeba použít vzor, zveřejněný na stránkách ZO UP. Smlouva je uzavírána za celou univerzitu, nikoliv na úrovni fakulty, podepisuje ji rektor:
  • Smlouva je uzavírána na celou dobu trvání projektu a musí pokrývat všechny plánované mobility flows na celou dobu projektu. Doporučuje se ve smlouvě specifikovat (popsat) podmínky výběru účastníků, uznávání mobilit (ECTS?), jazykovou a kulturní přípravu, případně další podmínky.
  • Před zahájením spolupráce musí partnerská instituce mít přidělený kód PIC. Většina mezinárodně aktivních univerzit ale tento kód již má.
 • Nominace studentů na základě výběrového řízení v rámci Aplikace pro správu mobilit Erasmus+ (deadline pro nominace na ZS je 31.5., deadline pro nominace na LS je 31.10.)
 • Sestavení studijního plánu (Learning Agreement, ve spolupráci se studentem a partnerskou institucí) pro vyjíždějící i přijíždějící studenty.
 • Monitoring účastníků během pobytu.
 • Uznání výsledků studia po návratu.
 • Výběr a nominace zaměstnanců na výukové pobyty, případně školení.
 • Evaluace a diseminace výsledků projektu.

Studenti

 • Studijní pobyty (pod tento projekt nespadají praktické stáže)

Níže (kliknutím na Více) najdete kompletní informace pro zájemce a také informace pro nominované studenty. 

1. Informace pro zájemce

Kontaktní osoba na UP

 • Mgr. Eva Ohnisková, DiS. – koordinátorka studentských mobilit
  Projekt 2019: Čína, Egypt, Tanzánie
  Projekt 2020: Černá Hora, Gruzie (Sulkhan-Saba Orbeliani UniversityIlia State University), Izrael, JAR, Kapverdy, Kazachstán, Maroko, Mosambik, Rusko, Ukrajina, Zambie
   
 • Mgr. Tereza Kalousková – koordinátorka studentských mobilit
  Projekt 2019: Albánie, Gruzie (Tbilisi State University), Kanada
  Projekt 2020: Bělorusko, Bhútán, Bosna a Hercegovina, Dominikánská republika, Indonésie, Írán, Kanada, Kolumbie, Nepál

Za jakých podmínek se může student programu zúčastnit?

 • Realizace je možná výhradně na základě platné meziinstitucionální dohody.
 • Student je zapsaný do akreditovaného studijního programu na UP (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Student řádně ukončil minimálně první ročník studia na VŠ (forma prezenční, kombinovaná i distanční).
 • Délka studijního pobytu je stanovena na minimálně 3 měsíce (trimestr), maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho studijního cyklu (tzn. součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců).
 • Student musí být po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).
 • Výběrová kritéria musí: proběhnout na úrovni VŠ, být transparentní, rovná, srozumitelná, dokumentovaná a veřejná.
 • U tohoto projektu neplatí OLS (Only Language Support) – Online jazyková podpora.

 

Co musím jako student udělat, pokud se chci na program přihlásit?

 • Neprve zjistit, jak je program organizován na dané fakultě. Následně kontaktovat referentku zahraničního oddělení na děkanátu příslušné fakulty. Seznam kontaktů viz tabulka níže.
 • V případě, že znám jméno koordinátora programu na katedře, obrátím se přímo na katedru. Důležité je zjistit, jestli má fakulta/katedra dohodu nebo dohody o výměně studentů odpovídající mému předmětu studia a jazykovým znalostem.
 • Informuji se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín si stanoví každá fakulta/katedra sama. Většinou se jedná o měsíce září/říjen a březen/duben.
 • Zjistit si vliv a dopady studia v zahraničí na mé studium na UP (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).
 • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupovat podle dalších pokynů viz sekce níže: Instrukce pro nominované studenty.
Fakulta UP Katedra UP Partnerská země Univerzita Město Období kontaktní osoba e-mail
CMTF   Bělorusko Belarusian State University (pouze incoming studenti) Minsk 2018-2023 P. Hubená petra.hubena@upol.cz
CMTF   Gruzie Ilia State University Tbilisi 2018-2023 P. Hubená petra.hubena@upol.cz
CMTF   Gruzie Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University Tbilisi 2020-2023 P. Hubená petra.hubena@upol.cz
CMTF   Írán Fedrowsi University of Mashhad Mashhad 2020-2023 P. Hubená petra.hubena@upol.cz
CMTF   Ukrajina Ukrainian Catholic University Lviv 2018-2023 P. Hubená petra.hubena@upol.cz
FF ASI Indonézie Gadjah Mada University Sleman 2020-2023 O. Pokorný ondrej.pokorny@upol.cz
FF JUD Izrael Bar-Ilan University Ramat Gan 2018-2023 E. Kalousová   
FF JUD Izrael The Hebrew University of Jerusalem Jerusalem 2018-2023 E. Kalousová eva.kalouskova@upol.cz
FF KAA Albánie University of Vlora "Ismail Qemali" Vlorë 2019-2022 P. Flajšarová pavlina.flajsarova@upol.cz
FF KOL Izrael University of Haifa Haifa 2020-2023 L. Zámečník lukas.zamecnik@upol.cz
FF KPE Bosna a Hercegovina University of Sarajevo Sarajevo 2018-2023 M. Zapletalová m.zapletalova@upol.cz
FF KRP Kapverdy Universidade de Cabo Verde Praia 2020-2023 Z. Burianová zuzana.burianova@upol.cz
FF KRP Mosambik Universidade Eduardo  Mondlane Maputo 2020-2023 P. Svobodová petra.svobodova@upol.cz
FF KAA Egypt University of Cairo Giza 2019-2022 R. Zámec radim.zamec@upol.cz
FF KRS Egypt University of Cairo Giza 2019-2022 R. Zámec radim.zamec@upol.cz
FF KSR Bělorusko Belarusian State University Minsk 2018-2023 P. Varga patrik.varga@upol.cz
FF KSR Rusko St. Petersburg State University St. Petersburg 2020-2023 P. Varga patrik.varga@upol.cz
FF KSR Rusko Tomsk State Pedagogical University Tomsk 2018-2023 P. Varga patrik.varga@upol.cz
FF KSU Ukrajina Lviv Polytechnic National University  (pouze incoming studenti) Lviv 2020-2023 U. Cholodová uljana.cholodova@upol.cz
FF KSU Ukrajina Taras Shevchenko National University of Kyiv Kyiv 2018-2023 U. Cholodová uljana.cholodova@upol.cz
FF KSU Ukrajina Zhytomyr Ivan Franko State University Zhytomyr 2020-2023 U. Cholodová uljana.cholodova@upol.cz
FTK   Černá Hora University of Montenegro Podgorica 2018-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
FTK   Írán Kharazmi University (pouze incoming studenti) Tehran 2017-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
FTK   Izrael The Zinman College of Physical Education and Sports Sciences at Wingate Institute Netanya 2018-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
FTK   Kanada Camosun College Victoria 2018-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
FTK   Kanada University of Alberta Edmonton 2018-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
FTK   Kolumbie Universidad del Rosario Bogotá 2020-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
PdF KČJ Izrael Bar-Ilan University Ramat Gan 2018-2023 M. Mašát milan.masat01@upol.cz
PdF ÚPSS Indonézie University of Trunojoyo, Madura Bangkalan 2020-2023

D. Zdráhalová
Š. Chudý

dagmar.zdrahalova@upol.cz
stefan.chudy@upol.cz
PdF ÚSS Rusko Herzen State Pedagogical University St. Petersburg 2020-2023 M. Polínek martin.polinek@upol.cz
PdF   Čína Leshan Normal University Leshan 2019-2022 D. Zdráhalová dagmar.zdrahalova@upol.cz
PdF   Čína Xihua University Chengdu 2019-2022 D. Zdráhalová dagmar.zdrahalova@upol.cz
PdF   Kazachstán S.Toraighyrov Pavlodar State University Pavlodar 2018-2023 D. Zdráhalová dagmar.zdrahalova@upol.cz
PdF   Rusko St. Petersburg State University  St. Petersburg 2020-2023 D. Zdráhalová dagmar.zdrahalova@upol.cz
PF   JAR University of Johannesburg Johannesburg 2018-2023 R. Kuncová radana.kuncova@upol.cz
PřF EKO Kazachstán S.Toraighyrov Pavlodar State University Pavlodar 2018-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PřF KEF Rusko Joint Institute for Nuclear Research (pouze stáže) Dubna 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PřF KGG Bosna a Hercegovina University of Mostar Mostar 2018-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF  KGG, MRS Bosna a Hercegovina University of Sarajevo Sarajevo 2018-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF KGG Írán Kharazmi University (pouze incoming studenti) Tehran 2017-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF KGG Izrael Bar-Ilan University Ramat Gan 2018-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF KGG Izrael Beit Berl College Kfar Saba 2018-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF KGG Izrael University of Haifa Haifa 2020-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF KGG Kanada Camosun College Victoria 2018-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
PřF MRS Bhútán Royal Thimpu College (pouze incoming studenti) Thimphu 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Bhútán The Royal University of Bhutan Thimphu 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Indonézie Matana Univeristy Jakarta 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Izrael Bar-Ilan University Ramat Gan 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Izrael Beit Berl College Kfar Saba 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Izrael University of Haifa Haifa 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS JAR University of Johannesburg Johannesburg 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS JAR University of Pretoria Pretoria 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Kolumbie Universidad del Rosario Bogotá 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Kolumbie Universidad Externado de Colombia Bogotá 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Maroko Université Hassan II de Casablanca Casablanca 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Nepál National College, Dhumbarahi, Kathmandu Kathmandu 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Tanzánie University of Dar es Salaam Dar es Salaam 2019-2022 M. Schlossarek martin.schlossarek@upol.cz
PřF MRS Zambie The Zambia Catholic University Kalulushi 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF   Dominikánská republika Instituto Tecnológico de Santo Domingo (pouze incoming studenti) Santo Domingo 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PřF   Dominikánská republika Universidad Autónoma de Santo Domingo (pouze incoming studenti) Santo Domingo 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PřF   Írán Tarbiat Modares University  Tehran 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz

Stipendium

 • Stipendium programu Erasmus+ je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících se studijním pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Stipendium vyplácí ekonomické oddělení RUP z finančních prostředků Erasmus+, projektu Mezinárodní kreditová mobilita.
 • Stipendium se skládá ze 2 složek – pobytové náklady a cestovní náklady.
 • Výše stipendia u vyjíždějících studentů je 700 EUR/měsíc.
 • Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dní. Pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc vypočítáno podle počtu dní, kdy jeden den = 1/30 měsíční sazby.
 • Cestovní náklady se odvíjí od vzdálenosti cílové destinace:

0-99 km

0 EUR

100-499 km

180 EUR

500-1999 km

275 EUR

2000-2999 km

360 EUR

3000-3999 km

530 EUR

4000-7999 km

820 EUR

8000 km a více

1500 EUR

 • Stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy – před výjezdem. Dle předchozí domluvy je ve výjimečnch případech možné vyplatit i za jiných podmínek.
 • Stipendium je převedeno jednorázovou platbou na bankovní účet studenta (doporučujeme účet u české banky v EUR, jelikož stipendium je vyplaceno v EUR).
 • Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU. Student nemůže být současně příjemcem stipendia Erasmus Mundus (Joint Master Degree) a Erasmus+.

 

Pojištění

 • Cestovní pojištění hradí Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Podmínky jsou totožné s klasickými výjezdy u programu Erasmus+. Viz stránka Cestovní pojištění.
 • Každý student je povinnen před svým výjezdem uzavřít cestovní pojištění.
 • Dodatečné/Nadstandartní pojištění si zařizuje a hradí student sám.

 

Vízová povinnost

 

Akademické uznávání

 • Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia. Tato podmínka platí pro bakalářský a magisterský stupeň studia.
 • Doporučený počet kreditů ve studijním plánu je 20‐30 ECTS kreditů na semestr. V případě, že student nesplní podmínky definované článkem č. 6 tzv. Účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+ a nesplní tak minimální požadavky s ohledem na počet získaných ECTS kreditů, bude požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku. To neplatí v případě, že studentovi zabránila ve splnění minimálních požadavků nepředvídatelná situace nebo událost, kterou nemohl ovlivnit a o které neprodleně informoval koordinátora programu na UP. Výše požadované částky bude stanovena jako poměrná část skutečně získaných kreditů za daný semestr studijního pobytu a minimálního počtu ECTS kreditů na semestr.
 • Doporučený počet kreditů u doktorského studia není stanoven. Doktorandi musí po ukončení studijního pobytu doložit tzv. Potvrzení školitele.
 • Většina univerzit mimo EU nevyužívá ECTS a proto je zapotřebí se dopředu domluvit se svým katederním/fakultním koordinátorem na způsobu přepočítání dosažených kreditů. Pozor - v Learning Agreementu se uvádí již přepočítané ECTS kredity!

 

Podpora pro účastníka se specifickými potřebami

Stejný postup jako u klasického Erasmus+.

2. INSTRUKCE PRO NOMINOVANÉ STUDENTY

Před výjezdem

Je zapotřebí, aby se student přihlásil na výběrové řízení skrze aplikaci www.erasmusplus.upol.cz a poté prošel řádným výběrovým řízením na dané fakultě. Neplatí pro studenty FF UP, ti řeší svůj výjezd ve STAGu. V případě, že student splní potřebné požadavky a bude nominovaný na svůj studijní pobyt, tak se mu ozve koordinátorka ze ZO RUP a sdělí mu následující kroky.

Student musí vyplnit následující formuláře a následně odevzdat koordinátorce ze ZO RUP (pro studenty z FF platí body 2, 4, 5):

 1. Přihláška ke studiu v zahraničí
 2. Akceptační dopis od zahraniční univerzity
 3. Learning Agreement
 4. Prohlášení o bankovním účtu
 5. Účastnická smlouva

Při podpisu Účastnické smlouvy student obdrží Erasmus+ Charta studenta a Všeobecné podmínky a dostane informaci o tom, jakým způsobem si sjednat Cestovní pojištění.

V průběhu pobytu

 • Neprodleně informuje ZO RUP o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijních povinností. O změnách informuje student také katederního a fakultního koordinátora a zajistí si přepis předmětů ve STAGu.
 • V případě změn ve studijní smlouvě (Learning Agreement) vyplní student část formuláře BĚHEM MOBILITY (During the Mobility), nechá ho potvrdit hostitelskou institucí, koordinátorem z domovské fakulty/katedry (ústavu) a zajistí předání kopie na ZO RUP. Změny musí být schváleny do 30 dní od zahájení studijního pobytu, resp. od zahájení výuky.

Prodloužení pobytu

Studijní pobyt je možno prodloužit pouze v rámci jednoho akademického roku, pokud to povolují vnitřní předpisy vysílající instituce, a pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Existuje písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení studijního pobytu;
 • Je vypracován dodatek k Účastnické smlouvě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před ukončením původního studijního pobytu;
 • Doba prodloužení navazuje na původní studijní pobyt;
 • Není překročena maximální doba trvání studijního pobytu, tj. 12 měsíců v jednom studijním cyklu;
 • Student si musí zajistit prodloužení cestovního pojištění

Po ukončení pobytu

Student musí po návratu ze studijního pobytu splnit několik náležitostí:

 • Vyplnit Závěrečnou zprávu studenta formou online dotazníku do evropské databáze Mobility Tool+. Po skončení pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zadání závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.
 • Doručit originál Potvrzení o délce studia (Confirmation of Erasmus+ study period) vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia. Nemá-li přijímající instituce k dispozici požadovaný formulář, využijte náš v sekci Dokumenty
 • Doručit Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records) vydaný a potvrzený přijímající organizací obsahující jméno účastníka a výsledky studia. Studenti doktorských studijních programů dokládají Potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu. Tento dokument doručí do 1 měsíce od skončení studijního pobytu na ZO RUP.
 • Na fakultě/katedře zajistit uznání absolvovaných kurzů. Uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+, student o uznání žádá i v případě, že mu kredity pro ukončení studia na UP nechybí! 

Zaměstnanci

Projekty mezinárodní kreditové mobility mohou zahrnovat i mobility zaměstnanců:

 •  Výukové pobyty (Staff mobility for teaching)
  • Výuka pedagogických pracovníků VŠ na zahraniční partnerské VŠ instituci.
 • Školení (Staff mobility for training)
  •  Profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků VŠ formou školení na zahraniční VŠ.

Kontaktní osoba na UP

COVID-19 doporučení

 • V době pandemie COVID-19 lze mobility v rámci programu Erasmus+ plánovat a realizovat v následujících třech typech: fyzická (vzniká nárok na vyplacení/čerpání grantu ve formě jednotkových příspěvků), kombinovaná (nárok na grant vzniká pouze za fyzickou část mobility) a virtuální (nevzniká nárok na vyplacení grantu). Schválení mobility je v kompetenci katedry, která je řešitelem dílčího projektu, a ZO RUP. Postupuje se podle plánu pro řízení rizik UP, vyhodnocení aktuální situace a možností přijímající/partnerské instituce. Těmto záměrům je nadřazené případné rozhodnutí vlády ČR o podmínkách cestování pro VŠ studenty a pracovníky, příp. rozhodnutí zahraničních autorit.
 • V případě nastalé vyšší moci nebude možné akceptovat čestná prohlášení a podobná neformální potvrzení. Pro uplatnění vynaložených nákladů, které vznikly zásahem vyšší moci, je nutno uschovávat všechny relevantní podpůrné doklady již od zahájení příprav na mobilitu. Tyto dokumenty musí být prokazatelné a ověřitelné.

Účastník mobility bude muset doložit a prokázat, že z jeho strany byla přijata veškerá možná opatření, aby finanční ztráty byly minimalizovány.

 • V rámci hospodárnosti využití prostředků grantu Erasmus+ je nutno zajistit minimalizaci případných ztrát s ohledem na riziko, které se dá předpokládat, např.:
  • vhodné pojištění při zakoupení letenek (možnost storna);
  • pořízení flexibilní letenky s možností změny termínu;
  • pořízení ubytování formou „platba na místě“, nikoliv dopředu, případně využití možnosti storna bez finančních ztrát.

Test na COVID-19 je v rámci programu Erasmus+ možno nárokovat pouze, pokud povinnost absolvovat test nastane náhle. V tomto případě je nutno doložit oficiálním dokumentem, že tato povinnost nastala, jasně uvést její důvod a doložit fakturu/příjmový doklad. Bez doložení všech náležitostí nebude možno úhradu za test nárokovat. Pokud je účastníkovi mobility známa povinnost testu na COVID-19 před odjezdem na mobilitu, není možno jeho úhradu nárokovat.

Kvalifikační podmínky

 • Vyjíždějící zaměstnanec musí mít na UP pracovní poměr. Zaměstnanec, vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.
 • Zájemci o výukový pobyt nebo školení by musí projít výběrovým řízením na vysílající katedře/fakultě. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci katedry/fakulty, musí však být transparentní a spravedlivá.
 • Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající katedra/fakulta, tedy pracoviště, které je řešitelem dílčího projektu.
 • Zápis o výběru účastníků pro výukové mobility a školení Erasmus+ dokládá vždy pracoviště, které je řešitelem daného dílčího projektu a to i v případě, že poskytne možnost realizovat mobilitu v rámci daného projektu jinému pracovišti.
 • ZO RUP je nutno doložit „Zápis o výběru účastníků pro výukové mobility a školení Erasmus+“ vždy do 30. 11. na následující letní semestr a do 31. 7. na následující zimní semestr. V rámci těchto termínů zašlete také informace ohledně plánovaných mobilit přijíždějících účastníků.

Rozsah a forma výuky

 • Minimální délka pobytu je 5 pracovních dnů, maximální 2 měsíce (60 dnů).
 • Během výukového pobytu musí zaměstnanec absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru a to formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.
 • Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden (5 pracovních dní), v případě delšího pobytu se rozsah výuky navyšuje za každý den následovně: 8hod/5 x počet dnů (1,6 hodiny na den).
 • Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, pořádání kurzu/účast na kurzech školení a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností uplatnitelných na domácím pracovišti či uplatněných kolegy na pracovišti partnerské instituce.
 • Rozsah školení by měl odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení.
 • Účast na konferenci není uznatelnou formou mobility školení ani pobytu výukového.

Mobility Agreement

 • Před cestou je třeba připravit a potvrdit formulář pro program výuky/školení Mobility Agreement.
 • Formulář musí být plně vyplněn a schválen (podepsán) všemi stranami:
  • účastník mobility - podpis zaměstnance UP vyjíždějícího na výuku/školení.
  • vysílající instituce - podpis Erasmus+ koordinátora na katedře nebo fakultě, která je řešitelem dílčího projektu.
  • přijímající instituce - podpis zahraničního koordinátora.
 • Výukový program vyplňujte anglicky nebo v jazyce přijímající instituce.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář Mobility Agreement odevzdá zaměstnanec na ZO RUP nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí a domluví si schůzku k uzavření Účastnické smlouvy. Totéž platí pro přijíždějící účastníky mobilit, kteří spolu s Mobility Agreementem musejí zaslat potvrzení o platném zdravotním a cestovním pojištění.
 • Plánovanou dobou mobility jsou dny mobility – první a poslední den mobility jsou dny, kdy je vyžadována účast zaměstnance na pracovišti, jedná se tedy o dny „bez cesty“. Požadujete-li financování dnů na cestu, zaškrtněte příslušná políčka, nárok na financování je max. 1 den bezprostředně předcházející prvnímu dnu mobility a 1 den bezprostředně následující po posledním dnu mobility.
 • Plně vyplněný formulář opatřený podpisy všech stran je v případě potřeby možné dodat formou kvalitního skenu.

Účastnická smlouva

 • Před cestou musí zaměstnanec podepsat na ZO RUP Účastnickou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu.
 • Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit a konzultovat s ZO RUP.

Finanční podpora

 • Přijíždějícím zaměstnancům bude v hotovosti na pokladně RUP v plné výši vyplacen paušálem stanovený finanční příspěvek na mobilitu bezprostředně po uzavření Účastnické smlouvy na ZO RUP.  Přijíždějící zaměstnanec na pokladně musí předložit podepsanou Účastnickou smlouvu a doklad totožnosti
  • Pobytové náklady: výše stanoveného paušálního příspěvku je 140 EUR na den, případně od 15. dne pobytu 98 EUR na den.
  • Cestovné je stanoveno podle vzdálenostních pásem následovně:

100-499

km

180

EUR

500-1999

km

275

EUR

2000-2999

km

360

EUR

3000-3999

km

530

EUR

4000-7999

km

820

EUR

8000 a více

km

1500

EUR

 • Příspěvek na zaměstnanecké mobility pro vyjíždějící účastníky je stanoven paušálem ve výši 180 EUR na den, případně od 15. dne pobytu 126 EUR na den, cestovné je stanoveno dle vzdálenostních pásem. Ovšem česká legislativa umožňuje proplacení mobility pouze formou cestovních náhrad. Paušální ustanovení jsou pro vás tedy pouze jakýmsi stropem, do něhož byste se měli vejít. Svoji mobilitu budete řešit standardně formou Cestovního příkazu.

Cestovní příkaz

 • Před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a nechat jej schválit. CP je nutné vyplnit s dostatečným předstihem.
 • Na mobilitu není možné vycestovat bez podpisu Účastnické smlouvy a vyřízeného CP.
 • Vzhledem k povinnosti zaměstnavatele poskytnout účastníkovi mobility financování nejpozději první den mobility, je nutné mít na cestu poskytnutou zálohu.
 • V rámci aktivity KA107 má zaměstnanec nárok na kapesné, pokud svými předpokládanými náklady nepřekročí celkový paušálem stanovený limit 180 EUR na den (ten je tvořen nárokem na stravné, kapesné, ubytování a MHD).
 • Je třeba volit ekonomický způsob dopravy a ubytování v souladu s ustanoveními UP.
 • Auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO RUP, náhrada bude poskytnuta v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD.
 • Referentce zpracovávající CP je nutno předložit Účastnickou smlouvu minimálně k nahlédnutí.
 • K vyúčtování CP je nutné mít připraveny řádně zpracované podklady. Doklady musí být nalepené na papíře formátu A4, doklady se vzájemně nesmí překrývat, musí být čitelné (razítko, podpis, částka i měna dokladu), roztříděné podle druhu výdaje a měny. Není-li to z dokladu patrné, případně je-li doklad v jiném než českém či anglickém jazyce, je nutno doplnit popisem vysvětlujícím, o jaký druh nákladu se jedná.
 • Náklady na nákup knih, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP. Fakulty na tyto náklady získávají samostatné financování z programu Erasmus+.

Během pobytu

 • Během pobytu na zahraniční instituci plní zaměstnanec výukový či pracovní plán tak, jak byl odsouhlasen v Mobility Agreement.
 • Je třeba dodržet plánovaný počet odučených či odpracovaných hodin.
 • V případě jakýchkoliv problémů neprodleně kontaktujte koordinátora na partnerské instituci a ZO RUP.

Potvrzení o výuce/školení a Závěrečná zpráva

 • Na konci pobytu je účastník odpovědný za to, aby si nechal hostitelskou stranou potvrdit Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Assignment, jehož originál dokládá na ZO RUP. Tento dokument není možno přijmout ve formě kopie či skenu.
 • Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin. Počet výukových hodin/odpracovaných dnů potvrzených zahraniční stranou se musí shodovat s počtem výukových dnů/odpracovaných hodin, uvedených v Mobility Agreement, případně může být vyšší. V případě nižšího potvrzeného počtu dnů/hodin dochází ke krácení původně přiděleného grantu. Minimálně požadovaný počet odučených hodin je 8 a odpracovaných 5 pracovních dnů jinak není mobilita uznatelná v rámci aktivity KA107.
 • Zaměstnanec je povinen vyplnit Závěrečnou zprávu formou online dotazníku (EU Survey). Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží zaměstnanec po skončení výukového pobytu/školení na e-mail uvedený v Účastnické smlouvě.

Závěrečné vyúčtování

 • Vyúčtování cestovního příkazu bude provedeno na pracovišti zaměstnance. Zaměstnanec příslušné referentce předá veškeré doklady za ubytování, cestovné, aj. a dále se bude řídit jejími pokyny.
 • Zaměstnanec odevzdá přímo na ZO RUP originál potvrzeného formuláře Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Assignment. Tento dokument není součástí CP.

Dokumenty

 • Mobility Agreement
 • Účastnická smlouva
 • Potvrzení o výuce/školení
 • Závěrečná zpráva (EU Survey)
 • U přijíždějících zaměstnanců je před uskutečněním mobility vyžadováno navíc „Potvrzení o pojištění léčebných výloh“.

Dokumenty ke stažení naleznete v sekci Dokumenty - Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Cestovní pojištění

Prosím, přejděte na kompletní informace o Cestovním pojištění.

Dokumenty

Dokumenty ke stažení naleznete v sekci Dokumenty - Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)