Partnerské instituce

Pro kompletní informace o meziinstitucionálních smlouvách Erasmus+ si prosím stáhněte tabulku PARTNERSKÉ INSTITUCE ERASMUS+, v níž naleznete seznam smluv jednotlivých pracovišť UP a také příslušné koordinátory. Smlouvy jsou rozděleny do skupin podle fakult UP a přehled je platný k 20.12.2016.

Přehled zemí, v nichž má UP uzavřenou spolupráci v rámci programu Erasmus+

Přehled počtu smluv Erasmus+ v jednotlivých zemích