Aktuální nabídky

15. 10. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci má pro akademický rok 2021/2022 přiděleny kvóty na stipendijní místa pro pobyty v následujících zemích: Rusko a Čína.

8. 10. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

5. 10. 2020

Při vytváření strategických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci programu Erasmus + KA2 je UP pro období 2017-2020 nejlepší v ČR co do počtu Erasmus + KA2 schválených projektů strategických partnerství.

2. 10. 2020

The Ministry of Foreign Affairs, Taiwan is going to issue 50 exchange student scholarships to Czech Students in 2021.

2. 10. 2020

Dne 30. 9. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na 8 pozic Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2021.

1. 10. 2020

Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD) nabízí celou řadu stipendií pro různé cílové skupiny pro akademický rok 2021-2022.

26. 9. 2020

On behalf of the Department of Medical Engineering and the International Office, University of Applied Sciences Upper Austria, we would like to invite students to the fourth „Winter School in Medical Engineering“ which will take...

18. 9. 2020

Rádi bychom upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku.

14. 9. 2020

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) s radostí informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2020/2021! 

7. 9. 2020

V reakci na pandemii koronaviru Evropská komise vyhlásila mimořádnou podzimní výzvu k předkládání projektů KA2 zaměřených na digitalizaci výuky.