BULHARSKO - letní kurz bulharského jazyka

friday 10. march 2017, 9:42 – Text: -kh-

Dovolujeme si Vás informovat o PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY pro podání žádostí na kurz bulharského jazyka v létě 2017 v Bulharsku.

Kurz pořádá Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského v termínu 16. 7. - 5. 8. 2017 (podrobnosti viz slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar). K dispozici jsou 4 místa.

Podání přihlášky

1/ školou potvrzený Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia (www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/),

2/ formulář přihlášky do Sofie

3/ přílohy dle seznamu

Uzávěrka:

Kompletní přihlášku je třeba doručit na naši níže uvedenou adresu nejpozději do úterý 12.4. 2017.

Bulharská strana hradí účastníkům bezplatné ubytování a stravování na kolejích (v penzionu) a výukový a kulturní program, který je neoddělitelnou součástí programu. Účastníci kurzu si hradí cestu do místa konání a zpět a zdravotní pojištění. O úhradu nákladů na cestovné mohou uchazeči požádat zahraniční oddělení své domovské univerzity, které částku refunduje MŠMT.

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1