Česko-polské fórum - výběrové řízení na podporu neziskových projektů

monday 7. august 2017, 13:38 – Text: -sb-

Dovolujeme si Vám předat informaci o výběrovém řízení na podporu česko-polských neziskových projektů v rámci Česko-polského fóra, které vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

MZV mezi příklady vhodných aktivit uvádí i výzkumné projekty, semináře a konference, společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů, společné projekty a výměnné programy škol všech typů a stupňů (kromě 1. stupně ZŠ) a společné projekty obcí a krajů. Celkem má MZV k dispozici na celý dotační titul 2,5 mil. Kč.

Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty se musí realizovat v roce 2018.

Uzávěrka pro podání návrhů projektů MZV je 29. září 2017 ve 12.00 hod.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách MZV  http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_4.html

Zdroj: DZS