IZRAEL - dlouhodobé stipendijní pobyty

wednesday 1. november 2017, 9:51 – Text: -kh-

Z důvodu dosavadního menšího počtu registrovaných uchazečů o studijní a výzkumné pobyty (podle článku 13 Programu spolupráce) si Vás Akademická informační agentura dovoluje ještě jednou upozornit na  možnost podání přihlášek na stipendia poskytovaná na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv na akademický rok 2018/2019:

Izrael (termín uzávěrky 23.11.2017)

Více informací naleznete na webu AIA.

Dlouhodobě je převaha žádostí o tato stipendia pro humanitní a společenskovědní obory;  nabídka je však určena také pro technické a přírodovědné obory.