KOLUMBIE - Stipendia kolumbijské vlády pro magisterské, specializační a doktorské studium

friday 19. may 2017, 9:23 – Text: -kh-

Kolumbijská vláda nabízí (v rámci otevřené mezinárodní nabídky) možnost ucházet se o stipendia pro magisterské studium („Maestría“, maximální délka studia 24 měsíců), specializační studium („Especialización“, maximální délka studia 12 měsíců) a doktoranturu („Doctorado“, maximální délka studia 36 měsíců). Studium musí začít v zimním semestru roku 2017, a to ještě v kalendářním roce 2017.

Nutnými podmínkami jsou dokončené pregraduální vysokoškolské vzdělání alespoň na úrovni bakaláře, dobrý studijní prospěch, alespoň 1 rok praxe v daném oboru, dobrá znalost španělštiny doložená složením jazykové zkoušky ELE a příslib přijetí od navrhované kolumbijské vysoké školy. Dolní věkový limit činí 25 let, horní věkový limit 50 let.

Přijatí uchazeči nebudou platit školné a budou pobírat stipendium ve výši 2 213 151 kolumbijských pesos měsíčně, což odpovídá trojnásobku minimální mzdy. Kromě toho obdrží některé příplatky (na počáteční výdaje, na nákup knih) a bude za ně uhrazeno zdravotní pojištění.

Podrobné informace a pokyny včetně seznamu všech vyžadovaných dokladů a příloh, které jsou součástí přihlášky, jsou zveřejněny na webové stránce ow.ly/LaLz30aja2Q   

Přihlášky musí být předány kolumbijské straně nejpozději do 2. června 2017 prostřednictvím velvyslanectví České republiky v Kolumbii:

Embajada de la República Checa
Edificio AB Proyectos, Calle 98 No. 9A-41, Oficina 602
Bogota
Tel: 0057-1-742 9142
Fax: 0057-1-742 9164
E-mail: bogota@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/bogota/cz