KYPR - nabídka stipendií pro studijní program MBA na University of Cyprus

friday 10. march 2017, 10:10 – Text: -kh-

University of Cyprus nabízí pro akademický rok 2017/2018 celkem 3 stipendia speciálně pro uchazeče z České republiky, z toho 1 stipendium spočívající v úplném prominutí školného a 2 stipendia spočívající v prominutí poloviny školného.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 31. března 2017.

Podrobnější informaci o této nabídce najdete na našich webových stránkách  www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/