Poslední volná místa – kurzy interkulturní komunikace v cizích jazycích

wednesday 22. february 2017, 14:55 – Text: -sb-

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2016/2017 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu.

Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.

Aktuálně máme v kurzech volná místa u variant francouzština KAL/ICFR a španělština KAL/ICES, po přibližně dvou volných místech u variant angličtina KAL/ICEN a němčina KAL/ICDE. Pokud máte o účast v kurzech, resp. o individuální zápis i v průběhu semestru zájem, kontaktujte prosím výhradně Mgr. Alenu Roškovou (alena.roskova@upol.cz), v kopii Bc. Gabrielu Grulichovou (gabriela.grulichova@upol.cz), a to nejpozději do 17/03/2017.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Marie Raková
Oddělení mezinárodní strategie UP