ŘECKO - 8 měsíční kurz novořečtiny a řecké kultury - stipendia Státní stipendijní komise (I.K.Y.)

friday 4. august 2017, 13:52 – Text: -sb-

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijní nabídce ke studiu v Řecku:

8 měsíční kurz novořečtiny a řecké kultury - stipendia Státní stipendijní komise (I.K.Y.)

Řecká Státní stipendijní komise (I.K.Y.) nabízí pro uchazeče ze zemí Evropské unie a několika dalších vyspělých zemí na akademický rok 2017/2018 celkem 50 stipendií umožňujících účast v osmiměsíčním kurzu novořečtiny a řecké kultury („Modern Greek Language and Culture“).

Uchazeči musí zejména splňovat následující požadavky:

  • mít státní občanství příslušné země (v daném případě České republiky)
  • mít dokončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářské úrovni a být absolventy jiné než řecké univerzity
  • nesmějí mít trvalý pobyt v Řecku
  • nesmějí mít řecké občanství (ani v případě, že by šlo o dvojí občanství)
  • zájemci, kteří již v minulosti získali stipendium I-K.Y., o toto stipendium žádat nemohou
  • zájemci, proti nimž je vedeno trestní stíhání, o toto stipendium žádat nemohou

Věkový limit je 40 let.

Výše stipendia činí 150 eur měsíčně, navíc studenti obdrží po příjezdu 200 eur na krytí počátečních výdajů. Kromě toho jim bude poskytnuto ubytování a stravování zdarma a v případě potřeby bezplatná naléhavá lékařská péče („free emergency medical treatment“), přičemž by s sebou měli mít příslušnou kartičku od své zdravotní pojišťovny („European Insurance Illness Card“).

Podrobné informace a formulář přihlášky jsou k dispozici na www.iky.gr  (viz Scholarships- Foreign Nationals - Modern Greek Language Courses)

Uzávěrka podávání přihlášek pro akad. rok 2017/2018 je 6. září 2017.

Přihláška včetně všech vyžadovaných dokladů se zasílá na e-mailovou adresu: foreigners@iky.gr, kopie přihlášky včetně všech dokladů se zasílá řeckému velvyslanectví v Praze (Na Ořechovce 19, 162 00  Praha 6, e-mail: gremb.pra@mfa.gr).