RUSKO - Výzva pro předkládání návrhů na vyslání v rámci rozpisu kvót AIA pro akademický rok 2018/2019

wednesday 11. october 2017, 10:41 – Text: -kh-

Rádi bychom vás upozornili na možnosti stipendií na základě mezinárodních smluv pod Akademickou informační agenturou MŠMT pro akademický rok 2018/2019.

Rusko:

Typ pobytu: Studijní pobyty pro studenty BSP a MSP
Počet míst pro UP: 2
Délka pobytu: 5 měsíců
Termín odevzdání přihlášky: 20. 10. 2017

Typ pobytu: Letní kursy ruského jazyka v roce 2018
Počet míst pro UP: 2
Délka pobytu: 31 dní
Termín odevzdání přihlášky: 20. 10. 2017

Více informací o stipendijních pobytech naleznete na stránkách Zahraničního oddělení a  stránkách AIA.

Vytištěné a podepsané Návrhy na vyslání, prosím, doručte na Zahraniční oddělení UP (Rektorát) k rukám Štěpánky Bublíkové.