SLOVENSKO - Národní stipendijní program Slovenské republiky

wednesday 29. march 2017, 9:31 – Text: -kh-

V rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v akademickém roce 2017/2018.

Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia - magisterského a doktorského pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. 4. 2017 do 16:00 hod.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách DZS a níže:

Leták NSP SK
Leták NSP EN