ŠPANĚLSKO - postdoktorandská stipendia pro výzkumné pobyty na Granadské univerzitě

tuesday 22. august 2017, 14:09 – Text: -kh-

V rámci stipendijního programu pod názvem MSCA – COFUND ATHENEA3I Reserch Fellowship Programme bude (pro rok 2018) uděleno celkem 10 postdoktorandských stipendií (pro všechny země) určených pro výzkumné pobyty na univerzitě v Granadě (Universidad de Granada). Tato stipendia se budou poskytovat na 3 roky (36 měsíců). Stipendijní program je spolufinancován Evropskou unií.

Ucházet se o ně mohou zájemci (v podstatě z jakéhokoli oboru), kteří získali doktorskou hodnost (Ph.D.) v posledních sedmi letech (v některých zvláštních případech v posledních čtrnácti letech). Nemohou se hlásit uchazeči, kteří v uplynulých tří letech strávili ve Španělsku více než 12 měsíců. Výše stipendia činí 4000 EUR měsíčně hrubého (výsledná čistá částka bude tedy o něco nižší), navíc se poskytují některé příplatky.

Uzávěrka přijímání žádostí (o pobyty, které začnou 3. září 2018) je 29. září 2017.

Kontakt a bližší informace:

e-mail: athenea3i@ugr.es
Internet: athenea3i.ugr.es   

 

Informace o této nabídce je dostupná také na webové stránce Domu zahraniční spolupráce