AIA - ČÍNA / ITÁLIE - blížící se uzávěrky přihlášek na stipendijní pobyty 2019/2020

pondělí 10. prosinec 2018, 9:47 – Text: -sb-

Dovolujeme si Vás upozornit na nabídku stipendií na základě mezinárodních smluv a na blížící se termín odevzdání přihlášek. 

Aktualizovanou nabídku naleznete na stránkách AIA a to buď na stránce „Výběrová řízení“ anebo „Rozpis kvót“ . 

Univerzita Palackého v Olomouci má pro akademický rok 2019/2020 vypsané kvóty do následujících zemí s následujícími termíny, do nichž je třeba odevzdat vytištěný, vyplněný a podepsaný Návrh na vyslání k rukám Mgr. Kalouskové na ZO RUP:

Čína

 • Typ pobytu: Studijní pobyty pro studenty oboru sinologie
 • Počet míst pro UP: 6 + 1 náhradník
 • Délka pobytu: 5-10 měsíců
 • Termín odevzdání přihlášky: 14. 12. 2018
 • Typ pobytu: Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2018 pro učitele čínštiny
 • Počet míst pro UP: 2 + 1 náhradník
 • Délka pobytu: 2-4 týdny
 • Termín odevzdání přihlášky: 14. 12. 2018

Itálie

 • Typ pobytu: Studijní nebo výzkumné pobyty akadem. pracovníků
 • Počet míst pro UP: 1 náhradník
 • Délka pobytu: max. 7 dní
 • Termín odevzdání přihlášky: 31. 12. 2018

Podrobné informace naleznete také v sekci Další programy / AIA - vládní stipendia MŠMT

Zdroj: Akademická informační agentura a ZO RUP