AIA - nabídky stipendijních pobytů s termíny přihlášek v prosinci 2018

Ilustrační foto: Fotobanka Pixabay
sobota 1. prosinec 2018, 16:20 – Text: -sb-

Dovolujeme si Vám zprostředkovat další nabídky stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv. V prosinci je termín odevzdání přihlášek pro řadu zemí.

Informace k jednotlivým stipendijním nabídkám naleznete po rozkliknutí jednotlivých zemí:

14. 12. 2018 je termín odevzdání přihlášek do následujících zemí:

Albánie, Bulharsko, Egypt, Gruzie, Lotyšsko, Makedonie, Mongolsko, Rumunsko, Ukrajina

 

Albánie nabízí 2 místa na letní školu albánského jazyka, 18 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce výzkumného nebo přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Bulharsko nabízí 8 míst na letní školu bulharštiny, 27 měsíců studijních pobytů pro studenty BSP, MSP a DSP, 3 měsíce výzkumného pobytu pro VŠ učitele a 2 místa na zimní seminář balkanistiky.

Egypt nabízí 4 místa studijního pobytu pro studenty DSP, 18 měsíců studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele a vědecké pracovníky a 2 místa na studijní pobyt pro VŠ učitele

Gruzie nabízí 2 místa na letní školu gruzínského jazyka, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce výzkumného a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Lotyšsko nabízí 2 místa na oborově zaměřené letní školy v AJ, 30 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 3 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Makedonie nabízí 10 měsíců na studijní pobyt pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 místa na studijní a přednáškový pobyt pro VŠ učitele a vědecké pracovníky

Mongolsko nabízí 3 místa na letní kurz mongolského jazyka, 20 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Rumunsko nabízí 4 místa na letní kurz rumunštiny, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 3 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Ukrajina nabízí 4 místa na letní kurz ukrajinštiny, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce studijního a výzkumného pobytu pro VŠ učitele

 

17. 12. 2018 je termín odevzdání přihlášek na výběrové řízení do Číny.

Čína nabízí 90 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro studenty jiných než sinologických oborů

 

Obecné informace k stipendijní nabídce na základě mezinárodních smluv jsou k dispozici na stránkách Akademické informační agentury pod menu Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia:

https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

Zdroj: Akademická informační agentura