International Mobility Days 2017

čtvrtek 30. březen 2017, 13:46 – Text: -sb-

Zahraniční oddělení UP si dovoluje pozvat studenty i zaměstnance na sérii informačních schůzek o možnostech studia nebo stáže v zahraničí. Tyto schůzky proběhnou ve dnech 10. - 12. 04. 2017 v rámci International Mobility Days 2017.

Program:

PONDĚLÍ 10. 04. 2017 (Křížkovského 8, Rektorát UP, K8-U1) 

BLOK I: STIPENDIA DO USA

14:30 – 15:30     FULBRIGHT – stipendia pro studenty i akademické pracovníky, zkušenosti absolventů a diskuze
15:30 – 16:30     MERRILLŮV PROGRAM – prezentace programu, zkušenosti absolventů

Doprovodný program (Žižkovo nám. 5, PdF UP, AULA)
18:00 – 20:00     NATIONAL PRESENTATIONS – národní prezentace zahraničních studentů

 

ÚTERÝ 11. 04. 2017 (Univerzitní 22, CMTF UP, Aula, 1. NP, UN-AUL)

BLOK II: MIMOEVROPSKÉ MOBILITY

14:00 – 14:30     FREEMOVER a SMLOUVY O SPOLUPRÁCI
14:30 – 15:00     AIA – vládní stipendia MŠMT
15:00 – 15:30     KONFUCIŮV INSTITUT – stipendijní programy
15:30 – 16:30     ERASMUS+: MEZINÁRODNÍ KREDITOVÁ MOBILITA

 

STŘEDA 12. 04. 2017 (Univerzitní 22, CMTF UP, Aula, 1. NP, UN-AUL)

BLOK III: EVROPSKÉ MOBILITY

13:00 – 14:30     ERASMUS+ - studijní pobyty, zkušenosti absolventů a diskuze
14:30 – 16:00     ERASMUS+ - praktické stáže, zkušenosti absolventů a diskuze
16:00 – 16:30     ESN UP OLOMOUC – prezentace studentské organizace Erasmus Student network
16:30 – 17:00     CEEPUS, AKTION, NORSKÉ FONDY a FONDY EHP, DAAD, etc.

Čeká Vás plno informací, zkušeností, odpovědí na otázky a spousta inspirace!

Kontakt: iro@upol.cz
Facebook: https://www.facebook.com/events/1649972798644637/