JAPONSKO - Postdoktorandská stipenda The Matsumae International Foundation

pátek 6. leden 2017, 10:55 – Text: -kh-

Nadace „The Matsumae International Foundation“ (MIF) nabízí každoročně postdoktorandská stipendia pro cca 20 zahraničních výzkumných pracovníků (celkem pro všechny země).

V rámci svého stipendijního programu financovala od roku 1980 stáže 775 výzkumných pracovníků/pracovnic ze 115 zemí, z toho 9 z ČR.

Nyní vyhlašuje nový program na rok 2018.

Informační materiál (Research Fellowship Program 2018 Announcement), který je spolu s formulářem přihlášky k dispozici na webových stránkách, uvádí podrobné požadavky na kvalifikaci (Ph.D. nebo kvalifikace, kterou MIF uzná jako ekvivalentní), věk (maximálně 49 let) a jazykové znalosti uchazečů (AJ nebo japonština) a další kritéria, podle nichž jsou vybíráni.

Obsahuje i seznam dokladů, které je nutno k přihlášce přiložit (jedním z nich je i zvací dopis vystavený hostitelskou institucí v Japonsku, který musí obsahovat potřebné náležitosti - viz informační materiál), přičemž tuto hostitelskou instituci si uchazeč vybírá sám a sám si s ní též sjednává kontakt.

MIF preferuje zejména uchazeče se specializací v oblasti přírodních a technických věd a lékařství.

Úspěšní uchazeči absolvují pobyt v Japonsku v délce 3-6 měsíců v období od dubna 2018 do března 2019.

Přihlášky s přílohami musí být nadaci doručeny nejpozději 31. 8. 2017