Připomínáme si 1. výročí úmrtí pana Charlese Merrilla, Jr. (1920-2017)

Foto: Archiv Žurnál UP
pondělí 26. listopad 2018, 8:00 – Text: Zuzana Hamdanieh, -sb-

S úctou, respektem a vděčností si v těchto dnech připomínáme 1. výročí úmrtí pana Charlese Merrilla, Jr. (17. 8. 1920 - 29. 11. 2017)

Po více než čtvrtstoletí pan Charles Merrill podporoval studenty Univerzity Palackého na studijních pobytech na partnerských školách v USA. V investici do vzdělání mladých lidí viděl hodnotu, která určuje průběh a kvalitu života člověka i celé společnosti.

Téměř tři stovky studentů UP získali díky Merrillovu programu jedinečnou studijní zkušenost v zahraničí.

Charismatická osobnost pana Merrilla, jeho citlivý přístup k mladým lidem, odborné znalosti, životní zkušenosti, přirozená skromnost a především lidskost, to vše doplněno osobitým humorem byly tím, čím si získal respekt i srdce všech. Na setkání s panem Merrillem se každý těšil. Byl člověkem občansky aktivním, zajímal se o dění ve společnosti a pomáhal lidem v kontextu událostí doma i v zahraničí.

Odkaz pana Merrilla spatřujeme v pokračování v mnoha ohledech jedinečného Merrillova programu. I přes výraznou redukci se UP společně s absolventy programu daří ve vysílání studentů na partnerské školy pokračovat. Podpora mladým a schopným lidem ve správnou chvíli není z jejich strany zapomenuta, učí je, že velkorysost a štědrost není slabost či naivita, ale ctnost lidí moudrých a úctyhodných. Na osobnost pana Merrilla nelze zapomenout.

Více o panu Merrillovi:
https://www.commschool.org/about-us/cem

Krásnou vzpomínku na pana Merrilla napsal také prof. Josef Jařab.