RAKOUSKO - Nabídka praktické stáže v OBSE

středa 8. únor 2017, 14:51 – Text: -kh-

Délka trvání stáže 24/04/2017 – 28/07/2017

Náplň stáže

 • účast na jednáních, konferencích, seminářích a dalších akcích v rámci všech dimenzí OBSE(politicko-vojenská, ekonomicko-environmentální, lidskoprávní) a dalších agend OBSE (rozpočet,finance, lidské zdroje aj.) a samostatné pořizování zápisů z těchto akcí
 • analýza dokumentů OBSE a zpracování jejich shrnutí
 • příprava podkladů pro potřeby Stálé mise a jednání delegátů
 • provádění systematických rešerší a zpracování souhrnů na daná témata
 • zpracování návrhů zpravodajství a podkladů pro ústředí MZV
 • archivace dokumentů Stálé mise
 • plnění veškerých dalších uložených úkolů z oblasti agend Stálé mise

Požadavky na uchazeče

 • nezbytná znalost angličtiny alespoň na úrovni C1 (podmínka), znalost francouzštiny vítána (není podmínkou)
 • schopnost samostatného, včasného, přesného, systematického a kreativního plnění zadaných úkolů
 • analytické schopnosti
 • základní orientace v zahraniční politice s důrazem na region OBSE, bezpečnostní politiku, lidskoprávní problematiku a další témata projednávaná v rámci OBSE
 • časová flexibilita (práce nad rámec standardní pracovní doby)
 • dobrá znalost práce s kancelářskými aplikacemi (Microsoft) a schopnost provádění kvalitních hloubkových rešerší na internetu

Další požadavky a podmínky stáže

Zájemci o stáž musí být českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia a dále musí být trestně bezúhonní.

Na stáž nevzniká právní nárok, její umožnění je dáno zájmem, potřebou a možnostmi Stálé mise ve Vídni. Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže si stážista hradí náklady spojené se stáží (včetně cestovného) ze svých prostředků. V souvislosti se stáží nevzniká nárok na ubytování.

V případě zájmu o stáž prosím zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis v anglickém jazyce (max. jedna normostrana) na e-mail adresu marie.rakova@upol.cz, a to nejpozději do 19/02/2017. Jako předmět e-mailu prosím uveďte Praktická stáž v OBSE. Vybraný uchazeč má nárok na finanční příspěvek programu Erasmus+ ve výši 600 EUR/měsíc.