Soutěž Erasmus Label

čtvrtek 15. červen 2017, 14:19 – Text: -kh-

Erasmus Label

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor Programu Erasmus+, jehož součástí je i program Erasmus, vyhlašuje dne 17. 5. 2017 devátý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma:

„Erasmus včera a dnes

Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné zážitky účastníků programu Erasmus. Forma příspěvku není pevně stanovena (např. formou eseje, fotopříběhu, videa, komiksu, prostorového objektu, atd).
Vítězové soutěže budou oceněni.

Podmínky soutěže:

  • absolvování mobility (studijního pobytu/praktické stáže, výukového pobytu/školení) v rámci programu Erasmus (Program celoživotního učení a program Erasmus+) od akademického roku 2007/2008 do současnosti
  • zaslání vyplněné přihlášky (viz příloha e-mailu nebo ke stažení na stránkách uvedených níže) společně s příspěvkem a krátkým popiskem
  • do soutěže budou zařazeny pouze příspěvky zaslané do níže uvedeného termínu

Soutěžící odesláním přihlášky do soutěže Erasmus Label 2017 potvrzuje souhlas s těmito podmínkami, s případným uveřejněním jména a příjmení u jeho příspěvku a použitím příspěvku v rámci akcí Domu zahraniční spolupráce. V odůvodněných případech si organizátor může vyžádat doplňující dokumenty.

Vaše přihlášky a příspěvky zasílejte nejpozději do 30 9. 2017 na e-mail: erasmus@naep.cz nebo poštou na adresu:

Dům zahraniční spolupráce
program Erasmus
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1  

Vyhlášení soutěže: 17. 5. 2017

Ukončení zasílání příspěvků:  30. 9. 2017

Vyhlášení výsledků: 13. 11. 2017

Udílení ceny v rámci Monitorovacího semináře Programu Erasmus v Praze

Další informace a kritéria hodnocení příspěvků jsou k dispozici na webových stránkách.