ITÁLIE - Výzva pro předkládání návrhů na vyslání v rámci rozpisu kvót AIA pro akademický rok 2018/2019

středa 11. říjen 2017, 10:32 – Text: -kh-

Rádi bychom vás upozornili na možnosti stipendií na základě mezinárodních smluv pod Akademickou informační agenturou MŠMT pro akademický rok 2018/2019.

Itálie

Typ pobytu: Studijní nebo výzkumné pobyty akadem. pracovníků
Počet míst pro UP: 1 náhradník
Délka pobytu: max. 7 dní
Termín odevzdání přihlášky: 12. 12. 2017

Více informací o stipendijních pobytech naleznete na stránkách Zahraničního oddělení a  stránkách AIA.

Vytištěné a podepsané Návrhy na vyslání, prosím, doručte na Zahraniční oddělení UP (Rektorát) k rukám Štěpánky Bublíkové.