IZRAEL - stipendia AIA pro rok 2018/2019

pátek 20. říjen 2017, 15:36 – Text: -sb-

Dovolujeme si Vás upozornit na nabídku stipendií do Izraele poskytovaných na základě mezinárodní (bilaterální) smlouvy na akademický rok 2018/2019. 

V nabídce jsou:

  • Letní kursy hebrejštiny (ULPAN) v roce 2018      
  • Studijní pobyty pro absolventy nejméně BSP, nabídka není určena ke studiu oborů všeobecné lékařství (ani specializace), zubní lékařství a veterinární lékařství, vyloučena je rovněž pracovní praxe v rámci studia  
  • Studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro akademické pracovníky

Datum uzávěrky dodání přihlášek do AIA je 23. 11. 2017 do 12:00 hodin.

Bližší informace jsou zveřejněny zde:
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=17

Dlouhodobě registrujeme převahu žádostí o tato stipendia pro humanitní a společenskovědní obory; upozorňujeme proto, že nabídka je určena také pro technické a přírodovědné obory.

Zdroj: DZS - Akademická informační agentura