AIA - MAĎARSKO - stipendia pro VŠ učitele - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY do 23.4.2018

úterý 3. duben 2018, 11:43 – Text: -sb-

Dovolujeme si Vás informovat, že maďarská strana prodloužila termín uzávěrky na stipendijní pobyty pro VŠ učitele podle článku 12 a) a 12 b) nabízené na akademický rok 2018/2019 v rámci mezivládní dohody – viz naše webová stránka http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=23.

Do pondělí 23.4.2018 do 15:00 hodin je nutno doručit do Akademické informační agentury:

  1. poštou/osobně originál vyplněného a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzeného formuláře "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia",
  2. e-mailem (na aia@dzs.cz) skeny všech dokumentů (včetně vyplněné a podané přihlášky) podávných on-line prostřednictvím Tempus Public Foundation - viz webový odkaz níže (i když uzávěrka pro on-line podání uvedená na webu Tempus Public Foundation je až 30.4.2018).

Podrobné informace a postup pro podání on-line přihlášky jsou k dispozici na http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants/ for research - relaunched.

Zdroj: Akademická informační agentura