AIA - NĚMECKO - výzkumná stipendia, výzkumné a pracovní pobyty DAAD

pátek 13. duben 2018, 12:17 – Text: -sb-

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se uzávěrku přijímání žádostí o krátkodobá stipendia DAAD.

Jarní uzávěrka 1. května se týká stipendijních programů:

  • „Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“
  • „Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)
  • „Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)
  • „Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)
  • „Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce) 

Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.

Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de.

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.

Zdroj: Akademická informační agentura