BELGIE - Nabídka praktických stáží v kanceláři CZELO, Brusel

Ilustrační foto: Jay Lee, Unsplash.com
pondělí 4. únor 2019, 11:01 – Text: -sb-

Přinášíme vám nabídku praktických stáží pro studenty v kanceláři CZELO v Bruselu, Belgie.

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vznikla v Bruselu v roce 2005 a jejím hlavním cílem je podpora zapojení výzkumníků působících v České republice při zapojování do mezinárodních výzkumných projektů a evropské výzkumné spolupráce. Kancelář CZELO poskytuje aktuální informace o evropském výzkumu (se zaměřením především na rámcový program EU pro vědu a inovace) a svými aktivitami usiluje o propagaci výsledků výzkumu realizovaného v České republice prostřednictvím organizace různých věších či menších akcií určených pro zástupce evropských institucí, partnerské kanceláře a jiné organizace slídíce v Bruselu. Více informací je k dispozici na www.czelo.cz  

Stážisti kanceláře CZELO jsou plně zapojení do každodenních úkolů kanceláře CZELO, což obnáší psaní článků a aktualizaci webové stránky CZELO, přípravu podkladů pro newsletter CZELO, účast na konferencích a seminářích a následné pořizovaní zápisů, správu sociálních medií, asistenci při organizaci akcí a aktivní účast na setkáních pracovních skupin neformální skupiny styčných kanceláří pro vědu a výzkum (IGLO).

Uchazeči o stáž by měli mít výbornou znalost českého a anglického jazyka, dobré komunikační schopnosti, znalosti v oblasti fungování EU institucí a politik EU a proaktivní a zodpovědný přístup. Kancelář preferuje studenty magisterského stupně.

Stáž je neplacená, s možností získat financování přes grantový program Erasmus+ nebo z dalších programů na podporu mobility. Doba trvání stáže je určována individuálně, přičemž minimální délka stáže je tři měsíce s nástupem možným od března 2019.

V případě zájmu o stáž pošlete svůj životopis a motivační dopis v anglickém jazyce na e-mailovou adresu: fancova@tc.cz.  V motivačním dopise uveďte preferovaný termín začátku a délku stáže.

Bližší informace k financování praktické stáže v rámci programu Erasmus+ naleznete v sekci Stáže. Zaměstnavatelem vybraný student si může požádat o finanční podporu Erasmus+ ve výši 600 EUR/měsíc u Mgr. Marie Rakové, Zahraniční oddělení UP.