Nabídka jazykové a interkulturní přípravy v ak. roce 2016/2017

pondělí 23. leden 2017, 8:50 – Text: -sb-

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2016/2017 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu.

Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. 

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Marie Raková
Oddělení mezinárodní strategie UP