Nabídka kurzů interkulturní komunikace pro studenty FF UP

středa 18. duben 2018, 15:26 – Text: -sb-

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům FF UP (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2018/2019 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu.

Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže.

Aktuálně máme v kurzech volná místa u varianty němčina KAL/ICDE. Pokud máte o účast v kurzech, resp. o individuální zápis i v průběhu semestru zájem, kontaktujte prosím výhradně Bc. Gabrielu Grulichovou (gabriela.grulichova@upol.cz), a to nejpozději do 11/05/2018.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Marie Raková
Oddělení mezinárodní strategie UP