Nabídka výpůjček literatury vyjíždějícím studentům

čtvrtek 8. prosinec 2016, 15:29 – Text: -sb-

Milí studenti,

přinášíme vám nabídku prezenčních a distančních výpujček odborné české a zahraniční literatury určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato literatura cílí na rozvoj klíčových kompetencí studentů, a to zejména jazykových a interkulturních dovedností, a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.

Literatura je vám k dispozici v kanceláři č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP, agenda zahraničních praktických stáží Erasmus+) v konzultačních hodinách út 08:00-11:00 st 13:00-16:00 hod. Distanční výpujčky jsou možné po dobu jednoho měsíce.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Marie Raková
ZO UP