POLSKO - stipendia na základě mezivládní dohody

pátek 3. únor 2017, 12:33 – Text: -kh-

Rádi bychom Vás informovali, že u stipendijních pobytů v Polsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy nebyla v případě článků č. 8.1 a č. 6 vyčerpána stipendijní kvóta nabízená na akademický rok 2017/2018, a proto jsou přijímány dodatečné kompletní žádosti až do 31.3.2017 do 15.00 hod., resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem.

Jedná se o stipendia:

  • 8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
  • 8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky
  • 6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky

Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce  http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/ – POLSKO (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou)

Prodloužení termínu se netýká letních jazykových kurzů, jejichž kvóta již byla naplněna.

Zdroj: Akademická informační agentura