RUSKO - AIA - blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty

Ilustrační foto: Green Chameleon, Unsplash.com
Čtvrtek 8. říjen 2020, 17:00 – Text: -sp-

"Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

Rusko nabízí 4 místa na studijní pobyty pro studenty DSP a 15 míst na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky. Studenti DSP mohou absolvovat pobyt v délce až 9 měsíců, akademičtí pracovníci mohou vyjet na 1 až 3 měsíce. Vybraní kandidáti obdrží stipendium ve výši 9 500 Kč měsíčně.

Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2020 do 12:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde."

Zdroj: DZS - Akademická informační agentura

Zpět