SLOVENSKO/ESTONSKO - AIA - výběrová řízení na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv

Ilustarční foto: Pixabay.com
pondělí 4. únor 2019, 11:14 – Text: -sb-

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termíny odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

Slovensko nabízí 5 stipendijních míst v kategorii Studijní pobyty pro studenty magisterských studijních programů a 5 stipendijních míst v kategorii Studijní pobyty pro studenty doktorských studijních programů. Zájemci doručí požadované dokumenty v termínu do 22. února 2019 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Estonsko nabízí stipendijní pobyty zájemcům o letní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné vzdělávací kurzy v angličtině konané na estonských univerzitách. Zájemci podávají přihlášky přímo estonské vzdělávací agentuře Archimedes Foundation nejpozději do 19. března.

Zdroj: Akademická informační agentura