Stipendijní program UP - studijní pobyty v rámci smluv o spolupráci v ZS 2020/2021

Ilustrační foto: Pixabay.com
úterý 4. únor 2020, 6:00 – Text: -sb-

Zahraniční oddělení UP vyhlašuje nové výzvy pro podávání přihlášek do výběrového řízení na studijní pobyty v ZS 2020/2021 mimo EU v rámci celouniverzitních smluv o spolupráci.

Jedná se o pobyty na smluvních partnerských institucích v Kolumbii, Ekvádoru a Korejské republice*.

Přihlášku a její náležitosti je nutné zaslat v .pdf formátu emailem na tereza.kalouskova@upol.cz a také doručit osobně nebo zaslat poštou v tištěné kompletní podobě k rukám Mgr. Terezy Kalouskové, Zahraniční oddělení UP, Křížkovského 8, 77147 Olomouc do 14. 02. 2020 do 10:00. Dokumenty můžete ponechat v obálce také na Podatelně RUP v pátek 14. 02. 2020 do 12:00.

Osobní konzultace k podávání přihlášek proběhnou v případě potřeby na Zahraničním oddělení UP v zasedací místnosti 1.22 v úterý 11. 02. 2020 od 9:15 do 10:00. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Podrobnosti, včetně podmínek účasti, formuláře přihlášky a jednotlivých výzev jsou k dispozici v sekci Stipendijní program UP - studium.

*Stipendium není určeno pro studenty oboru Korejština pro hospodářskou praxi a NMgr. Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura. Děkujeme za pochopení.

Zpět