Studijní pobyty v rámci projektu Erasmus+ KA107 - Mezinárodní kreditová mobilita

Pondělí 22. říjen 2018, 13:32 – Text: -sb-

Milí studenti,

rádi bychom Vás upozornili na probíhající projekty mobilit v rámci programu Erasmus+ KA107 - Mezinárodní kreditová moblitita.

UP byla v roce 2018 velmi úspěšná a získali jsme tak podporu pro spolupráci a studijní pobyty v následujících zemích: Bělorusko, Gruzie, Izrael, JAR, Kazachstán, Maroko, Rusko, Ukrajina, Zambie, Bhútán, Bosna a Hercegovina, Kanada, Írán, Japonsko, Černá Hora, Srbsko.

Co je třeba udělat, pokud se chcete na program přihlásit?

  • Zjistit, jak je program organizován na fakultě. Nejlépe kontaktovat referentku zahraničního oddělení na děkanátu příslušné fakulty.
  • V případě, že znám jméno koordinátora programu na katedře, obrátit se přímo na katedru. Důležité je zjistit, jestli má fakulta/katedra dohodu nebo dohody o výměně studentů odpovídající mému předmětu studia a jazykovým znalostem.
  • Informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín si stanoví fakulta/katedra. Většinou se jedná o měsíc prosinec a únor.
  • Zjistit si důsledky studia v zahraničí pro moje studium na UP (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).
  • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupovat podle dalších pokynů viz sekce Instrukce pro nominované studenty.

Stipendium

Na studijní pobyty pro vyjíždějící studenty UP je poskytováno stipendium ve výši 700 EUR/ měsíc.

Podrobné informace včetně partnerských institucí, fakultní spolupráce a kontaktů na UP naleznete v sekci Erasmus+/Mezinárodní kreditová mobilita.

Zpět