UP nejlepší v ČR v rámci Erasmus + KA2 schválených projektů strategických partnerství

Ilustrační foto: Archív UP
Pondělí 5. říjen 2020, 9:00 – Text: PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.

Při vytváření strategických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci programu Erasmus + KA2 je UP pro období 2017-2020 nejlepší v ČR co do počtu Erasmus + KA2 schválených projektů strategických partnerství. Projektů UP bylo schváleno celkem 8 a některé z nich jsou představeny v Galerii projektů publikace Spolupráce univerzit napříč Evropou vydané Domem zahraniční spolupráce.

Strategická partnerství Erasmus+ jsou projekty programu Erasmus+, jejichž cílem je vytváření  inovativních vzdělávacích výstupů, postupů a myšlenek a kde je důraz kladen na propagaci a šíření výsledků.

Zpět