USA - blížící se termín uzávěrky přihlášek do Merrillova programu 2019/2020

Ilustrační foto: Pixabay.com
čtvrtek 3. leden 2019, 15:00 – Text: -sb-

Rádi bychom vás upozornili na blížící se termín pro podávání přihlášek na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2019/2020 v rámci Merrillova programu:

Zájemci z řad studentů UP, vyjma studentů LF, občané ČR, se mohou blíže informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení, Křížkovského 8.

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám paní Zuzany Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 14. ledna 2019 (včetně).

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného zůstává.