Výběrové dotační řízení „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“

čtvrtek 12. leden 2017, 12:35 – Text: -sb-

Rádi bychom Vás informovali o dotačním titulu „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí – podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích“, který je součástí programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Uzávěrka přihlášek je 30. ledna 2017.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Česká rozvojové agentury:
http://www.czechaid.cz/vyberove-dotacni-rizeni-vysilani-ceskych-ucitelu-do-rozvojovych-zemi-otevreno/