Aktuální nabídky

29. 11. 2021

V posledních listopadových dnech si připomínáme již čtvrté výročí úmrtí pana Charlese Merrilla, amerického pedagoga, spisovatele a především filantropa.

23. 11. 2021

Dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín podání žádosti o stipendium v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko.

23. 11. 2021

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv.

21. 11. 2021

V souvislosti s přetrvávajícím výskytem covidu-19 pro vás v následujícím textu shrnujeme aktuálně platná opatření, která se týkají režimu na Univerzitě Palackého, včetně doplňujících doporučení a nařízení rektora UP Martina...

18. 11. 2021

Začínající Erasmus pro mladé podnikatele je mezinárodní výměnný program Evropské komise, jehož cílem je podpora podnikání v Evropě skrze přeshraniční výměnu zkušeností.

5. 11. 2021

Níže naleznete přehled stipendií na základě mezinárodních smluv a také akce, nabídky, důležité termíny od Akademické informační agentury pro období - listopad 2021.

1. 11. 2021

Přinášíme vám nabídku praktické stáže na Stálé misi České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni /úsek OBSE.

20. 10. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci má pro akademický rok 2022/2023 přiděleny kvóty na stipendijní místa pro pobyty v následujících zemích: Malta, Rusko a Čína.

13. 10. 2021

Sdílíme s vámi první nabídky zahraničních praktických stáží Aurora.

4. 8. 2021

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2022/23 via BAYHOST / BTHA.