Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Základní Informace

 

 • Mobility s partnerskými zeměmi je možné realizovat v rámci schválených projektů. Na rozdíl od mobilit s programovými zeměmi jsou projekty schvalovány vždy na období maximálně 36 měsíců. Přihlášky jsou podávány v rámci každoroční výzvy (obvykle v termínu do 2. 2.) a jsou hodnoceny také kvalitativně.
 • Hodnotí se relevance projektu - tedy plánovaných mobilit - k celkové strategii internacionalizace jak UP, tak předpokládané partnerské instituce, návaznost na předchozí spolupráci, administrativní zajištění mobilit a služby pro účastníky, ale také přínos mobilit a diseminace výsledků projektu.
 • Pozor! Univerzita může podat vždy pouze jednu přihlášku projektu mobilit s partnerskými zeměmi, ve které budou zahrnuty všechny plánované mobility!
 • Návrhy plánovaných mobilit s partnerskými zeměmi shromažďuje Zahraniční oddělení, Mgr. Yvona Vyhnánková, vždy do 15. 1. Pro předkládání těchto dílčích návrhů je třeba použít formulář, zveřejněný na webu Zahraničního oddělení UP.

Kontakty

Partnerské země

Partnerské země

Univerzita

Město

Období

Albánie University of Vlora "Ismail Qemali" Vlorë 2019-2022

Bělorusko

Belarusian State University

Minsk

2018-2021

 

Yanka Kupala State University

Grodno

2018-2021

Bhútán

The Royal University of Bhutan

Thimphu

2018-2021

 

Royal Thimpu College

Thimphu

2018-2021

Bosna a Hercegovina

Sveučiliště u Mostaru (University of Mostar)

Mostar

2018-2021

 

University of Sarajevo

Sarajevo

2018-2021

 

International University of Sarajevo

Sarajevo

2018-2021

 

University of Banja Luka

Banja Luka

2018-2021

Černá Hora

University of Montenegro

Montenegro

2018-2021

Čína Leshan Normal University Leshan 2019-2022
Xihua University Chengdu 2019-2022
Egypt University of Cairo Giza 2019-2022

Gruzie

Ilia State University

Tbilisi

2018-2021

  Tbilisi State University Tbilisi 2019-2022

Kanada

University of Alberta

Edmonton

2018-2021

 

Camosun College

Victoria

2018-2021

Írán

Kharazmi University

Tehran

2017-2021

 

Almustafa International University

Qom

2018-2021

Izrael

Bar-Ilan University

Ramat Gan

2018-2021

 

Beit Berl College

Kfar Saba

2018-2021

 

The Hebrew University of Jerusalem

Jerusalem

2018-2021

 

The Zinman College of Physical Education and Sports Sciences at Wingate Institute

Netanya

2018-2021

JAR

University of Johannesburg

Johannesburg

2018-2021

Japonsko

Nippon Sport Science University

Tokyo

2018-2021

Kanada

University of Alberta

Edmonton

2018-2021

 

Camosun College

Victoria

2018-2021

 

Camosun College Victoria 2019-2022

Kazachstán

S.Toraighyrov Pavlodar State University

Pavlodar

2018-2021

Maroko

Université Hassan II de Casablanca

Casablanca

2018-2021

Rusko

Kostroma State University

Kostroma

2018-2021

 

Siberian Federal University

Krasnoyarsk

2018-2021

 

Tomsk State Pedagogical University

Tomsk

2018-2021

Srbsko

University of Niš

Niš

2018-2021

 

Universitet u Novom Sadu

Novi Sad

2018-2021

Tanzánie University of Dar es Salaam Dar es Salaam 2019-2022

Ukrajina

Ukrainian Catholic University

Lviv

2018-2021

 

Ivan Franko National University of Lviv

Lviv

2018-2021

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Kyiv

2018-2021

Zambie

The Zambia Catholic University

Kalulushi

2018-2020

Informace pro zájemce/řešitele projektů

Řešitelé – garanti spolupráce na fakultách/katedrách zajišťují:

 • Komunikaci s partnerskou institucí ve fázi přípravy i realizace projektu.
 • Přípravu podkladů pro podání přihlášky.
 • Uzavření inter-institucionální smlouvy (ve spolupráci se ZO UP). Pro tuto smlouvu je třeba použít vzor, zveřejněný na stránkách ZO UP. Smlouva je uzavírána za celou univerzitu, nikoliv na úrovni fakulty, podepisuje ji rektor:
  • Smlouva je uzavírána na celou dobu trvání projektu a musí pokrývat všechny plánované mobility flows na celou dobu projektu. Doporučuje se ve smlouvě specifikovat (popsat) podmínky výběru účastníků, uznávání mobilit (ECTS?), jazykovou a kulturní přípravu, případně další podmínky.
  • Před zahájením spolupráce musí partnerská instituce mít přidělený kód PIC. Většina mezinárodně aktivních univerzit ale tento kód již má.
 • Nominace studentů na základě výběrového řízení v rámci Aplikace pro správu mobilit Erasmus+
 • Sestavení studijního plánu (Learning Agreement, ve spolupráci se studentem a partnerskou institucí) pro vyjíždějící i přijíždějící studenty.
 • Monitoring účastníků během pobytu.
 • Uznání výsledků studia po návratu.
 • Výběr a nominace zaměstnanců na výukové pobyty, případně školení.
 • Evaluace a diseminace výsledků projektu.

Studenti

 • Studijní pobyty (student mobility for studies).
 • Pod tento projekt nespadají praktické stáže!

Níže (kliknutím na Více) najdete kompletní informace pro zájemce a také informace pro nominované studenty. 

1. Informace pro zájemce

Kontaktní osoba na UP

1. INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Za jakých podmínek se může student programu zúčastnit?

 • Realizace možná výhradně na základě platné meziinstitucionální dohody.
 • Je studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na UP (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Řádně ukončil/a minimálně první ročník studia na VŠ (forma prezenční, kombinovaná i distanční).
 • Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce (trimestr), maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho akademického roku.
 • Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus).
 • Po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí budu studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).
 • Výběrová kritéria – na úrovni VŠ, transparentní, rovná, srozumitelná, dokumentovaná, veřejná.
 • U tohoto projektu neplatí OLS – Online jazyková podpora.

 

Co musím udělat, pokud se chci na program přihlásit?

 • Zjistit, jak je program organizován na fakultě. Nejlépe kontaktovat referentku zahraničního oddělení na děkanátu příslušné fakulty:

Fakulta

Katedra

Země

Partnerská univerzita

Kontaktní osoba

E-mail

CMTF

KKS

Bosna a Hercegovina

University of Banja Luka

A. Zogata Kusz

agnieszka.zogata@upol.cz 

 

 

Gruzie

Ilia State University

J. Doležel

jakub.dolezel@upol.cz

 

 

Írán

Almustafa International University

J. Franc

jaroslav.franc@upol.cz

 

 

Ukrajina

Ukrainian Catholic University

P. Hubená

petra.hubena@upol.cz

FF KAA Albánie University of Vlora "Ismail Qemali" P. Flajšarová pavlina.flajsarova@upol.cz 

 

KPE

Bosna a Hercegovina

University of Sarajevo

M. Zapletalová

m.zapletalova@upol.cz

 

JUD

Izrael

The Hebrew University of Jerusalem

I. Cahová

ivana.cahova@upol.cz

 

JUD

Izrael

Bar-Ilan University

I. Cahová

ivana.cahova@upol.cz

  KRS Egypt University of Cairo R. Zámec radim.zamec@upol.cz 

 

KSR

Rusko

Kostroma State University

P. Varga

patrik.varga@upol.cz 

 

KSR

Rusko

Tomsk State Pedagogical University

P. Varga

patrik.varga@upol.cz 

 

KSU

Ukrajina

Ivan Franko National University of Lviv

J. Hořáková

j.horakova@upol.cz

 

KSU

Ukrajina

Taras Shevchenko National University of Kyiv

J. Hořáková

j.horakova@upol.cz

FTK

 

Černá Hora

University of Montenegro

S. Kubisová

sabina.kubisova@upol.cz

   

Írán

Kharazmi University

S. Kubisová

sabina.kubisova@upol.cz

 

 

Izrael

The Zinman College of Physical Education and Sports Sciences at Wingate Institute

S. Kubisová

sabina.kubisova@upol.cz

 

 

Japonsko

Nippon Sport Science University

S. Kubisová

sabina.kubisova@upol.cz

 

 

Kanada

University of Alberta

S. Kubisová

sabina.kubisova@upol.cz

      Camosun College S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz

 

 

Srbsko

University of Niš

S. Kubisová

sabina.kubisova@upol.cz

PDF USS Čína Leshan Normal University D. Zdráhalová
V. Regec

dagmar.zdrahalova@upol.cz

vojtech.regec@upol.cz 

USS Čína Xihua University D. Zdráhalová
V. Regec

dagmar.zdrahalova@upol.cz

vojtech.regec@upol.cz 

PŘF

 

Bělorusko

Belarusian State University

D. Gronychová

dana.gronychova@upol.cz

 

 

Bělorusko

Yanka Kupala State University

D. Gronychová

dana.gronychova@upol.cz

 

MRS

Bhútán

The Royal University of Bhutan

S. Šafaříková

simona.safarikova@upol.cz

 

MRS

Bhútán

Royal Thimpu College

P. Pavlík

petr.pavlik@upol.cz

 

KGG

Bosna a Hercegovina

Sveučiliště u Mostaru (University of Mostar)

P. Šimáček

petr.simacek@upol.cz 

 

KGG

Bosna a Hercegovina

University of Sarajevo

P. Šimáček

petr.simacek@upol.cz 

  MRS Gruzie Tbilisi State University M. Syrovátka miroslav.syrovatka@upol.cz 

 

KGG

Izrael

Beit Berl College

P. Šimáček

petr.simacek@upol.cz

 

MRS

JAR

Université Hassan II de Casablanca

S. Šafaříková

simona.safariova@upol.cz 

  KGG Kanada Camosun College P. Šimáček petr.simacek@upol.cz 
   

Kazachstán

S.Toraighyrov Pavlodar State University

D. Gronychová

dana.gronychova@upol.cz

 

MRS

Maroko

Université Hassan II de Casablanca

S. Šafaříková

simona.safariova@upol.cz 

 

 

Rusko

Siberian Federal University

D. Gronychová

dana.gronychova@upol.cz

 

KGG

Srbsko

Universitet u Novom Sadu

P. Šimáček

petr.simacek@upol.cz 

  MRS Tanzánie University of Dar es Salaam M. Schlossarek

martin.schlossarek@upol.cz 

 

MRS

Zambie

The Zambia Catholic University

S. Šafaříková

simona.safarikova@upol.cz 

 • V případě, že znám jméno koordinátora programu na katedře, obrátit se přímo na katedru. Důležité je zjistit, jestli má fakulta/katedra dohodu nebo dohody o výměně studentů odpovídající mému předmětu studia a jazykovým znalostem.
 • Informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín si stanoví fakulta/katedra. Většinou se jedná o měsíc říjen a duben.
 • Zjistit si důsledky studia v zahraničí pro moje studium na UP (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).
 • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupovat podle dalších pokynů viz sekce níže: Instrukce pro nominované studenty.

Stipendium

 • Stipendium programu Erasmus+ je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících se studijním pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Stipendium vyplácí ekonomické oddělení UP z finančních prostředků Erasmus+, projektu Mezinárodní kreditová mobilita.
 • Stipendium se skládá ze 2 složek – pobytové náklady a cestovní náklady.
 • Výše stipendia u vyjíždějících studentů je 700 Eur/měsíc.
 • Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů. Pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc vypočítáno podle počtu dnů, kdy jeden den = 1/30 měsíční sazby.
 • Cestovní náklady se odvíjí od vzdálenosti cílové destinace:

0-99 km

0 EUR

100-499 km

180 EUR

500-1999 km

275 EUR

2000-2999 km

360 EUR

3000-3999 km

530 EUR

4000-7999 km

820 EUR

8000 km a více

1500 EUR

 • Stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy – před výjezdem.
 • Stipendium je převedeno jednorázovou platbou na bankovní účet studenta (účet u české banky v CZK nebo EUR).
 • Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU. Student nemůže být současně příjemcem stipendia Erasmus Mundus (Joint Master Degree) a Erasmus+.

 

Pojištění

 • Cestovní pojištění hradí Univerzita Palackého.
 • Podmínky stejné jako u klasického Erasmus+. Viz stránka Cestovní pojištění.

 

Vízová povinnost

 

Akademické uznávání

 • Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia. Tato podmínka platí pro bakalářský a magisterský stupeň studia.
 • Doporučený počet kreditů ve studijním plánu je 20‐30 ECTS kreditů na semestr. V případě, že student nesplní podmínky definované článkem č. 6 tzv. Účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+ a nesplní tak minimální požadavky s ohledem na počet získaných ECTS kreditů, bude požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku. To neplatí v případě, že studentovi zabránila ve splnění minimálních požadavků nepředvídatelná situace nebo událost, kterou nemohl ovlivnit a o které neprodleně informoval koordinátora programu na UP. Výše požadované částky bude stanovena jako poměrná část skutečně získaných kreditů za daný semestr studijního pobytu a minimálního počtu ECTS kreditů na semestr.
 • Doporučený počet kreditů u doktorského studia není stanoven.
 • Většina univerzit mimo EU nevyužívá ECTS a proto je zapotřebí se dopředu domluvit se svým katederním/fakultním koordinátorem na způsobu přepočítání dosažených kreditů. Pozor - v Learning Agreementu se uvádí již přepočítané ECTS kredity!

 

Podpora pro účastníka se specifickými potřebami

Stejný postup jako u klasického Erasmus+.

2. INFORMACE PRO NOMINOVANÉ

Před výjezdem

 • Je zapotřebí, aby se student přihlásil na výběrové řízení skrze aplikaci www.erasmusplus.upol.cz a poté prošel řádným výběrovým řízením na dané fakultě. V případě, že student splní potřebné požadavky a bude nominovaný na svůj studijní pobyt, tak se mu ozve koordinátorka ze ZO UP a sdělí mu následující kroky.

Dále je zapotřebí, aby měl student vyplněné následující formuláře:

 • Přihláška ke studiu v zahraničí
 • Learning Agreement
 • Prohlášení o bankovním účtu
 • Účastnická smlouva
 • Akceptační dopis od zahraniční univerzity

V průběhu pobytu

 • Neprodleně informuje ZO UP o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijní smlouvy (Learning Agreement). O změnách informuje student také katederního a fakultního koordinátora a zajistí si přepis předmětů ve STAGu.
 • V případě změn ve studijní smlouvě vyplní student část formuláře BĚHEM MOBILITY (During the Mobility), nechá ho potvrdit hostitelskou institucí, koordinátorem z domovské fakulty/katedry (ústavu) a zajistí předání kopie na ZO UP. Změny musí být schváleny do 30 dní od zahájení studijního pobytu, resp. od zahájení výuky.

Prodloužení pobytu

Studijní pobyt je možno prodloužit, pokud to povolují vnitřní předpisy vysílající instituce, a pokud jsou splněny následující podmínky:

a)      existuje písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení studijního pobytu;
b)      je vypracován dodatek k Účastnické smlouvě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před ukončením
         původního studijního pobytu;
c)      doba prodloužení navazuje na původní studijní pobyt;
d)      není překročena maximální doba trvání studijního pobytu, tj. 12 měsíců v jednom studijním cyklu;

Po ukončení pobytu

Student musí po návratu ze studijního pobytu splnit několik náležitostí:

 • Vyplnit Závěrečnou zprávu studenta formou online dotazníku do evropské databáze Mobility Tool+. Po skončení pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zadání závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.
 • Doručit originál Potvrzení o délce studia (Confirmation of Erasmus+ study period) vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia. Nemá-li přijímající instituce k dispozici požadovaný formulář, využijte náš v sekci Dokumenty
 • Doručit Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records) vydaný a potvrzený přijímající organizací obsahující jméno účastníka a výsledky studia. Studenti doktorských studijních programů dokládají Potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu. Tento dokument doručí do 1 měsíce od skončení studijního pobytu na ZO UP.
 • Na fakultě/katedře zajistit uznání absolvovaných kurzů. Uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+, student o uznání žádá i v případě, že mu kredity pro ukončení studia na UP nechybí! Po uznání absolvovaných kurzů student doručí/zašle na ZO UP Doklad o uznání ze STAG. Přesný název generovaného dokumentu The Sending Institution‘s Transcript of records/ Doklad o uznání.

Zaměstnanci

Projekty mezinárodní kreditové mobility mohou zahrnovat i mobility zaměstnanců:

 •  Výukové pobyty (Staff mobility for teaching)
  • Výuka pedagogických pracovníků VŠ na zahraniční partnerské VŠ instituci.
 • Školení (Staff mobility for training)
  •  Profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků VŠ formou školení na zahraniční VŠ.

Kontaktní osoba na UP

COVID-19 doporučení

 • V době pandemie COVID-19 lze mobility v rámci programu Erasmus+ plánovat a realizovat v následujících třech typech: fyzická (vzniká nárok na vyplacení/čerpání grantu ve formě jednotkových příspěvků), kombinovaná (nárok na grant vzniká pouze za fyzickou část mobility) a virtuální (nevzniká nárok na vyplacení grantu). Schválení mobility je v kompetenci katedry, která je řešitelem dílčího projektu, a ZO RUP. Postupuje se podle plánu pro řízení rizik UP, vyhodnocení aktuální situace a možností přijímající/partnerské instituce. Těmto záměrům je nadřazené případné rozhodnutí vlády ČR o podmínkách cestování pro VŠ studenty a pracovníky, příp. rozhodnutí zahraničních autorit.
 • V případě nastalé vyšší moci nebude možné akceptovat čestná prohlášení a podobná neformální potvrzení. Pro uplatnění vynaložených nákladů, které vznikly zásahem vyšší moci, je nutno uschovávat všechny relevantní podpůrné doklady již od zahájení příprav na mobilitu. Tyto dokumenty musí být prokazatelné a ověřitelné.

Účastník mobility bude muset doložit a prokázat, že z jeho strany byla přijata veškerá možná opatření, aby finanční ztráty byly minimalizovány.

 • V rámci hospodárnosti využití prostředků grantu Erasmus+ je nutno zajistit minimalizaci případných ztrát s ohledem na riziko, které se dá předpokládat, např.:
  • vhodné pojištění při zakoupení letenek (možnost storna);
  • pořízení flexibilní letenky s možností změny termínu;
  • pořízení ubytování formou „platba na místě“, nikoliv dopředu, případně využití možnosti storna bez finančních ztrát.

Test na COVID-19 je v rámci programu Erasmus+ možno nárokovat pouze, pokud povinnost absolvovat test nastane náhle. V tomto případě je nutno doložit oficiálním dokumentem, že tato povinnost nastala, jasně uvést její důvod a doložit fakturu/příjmový doklad. Bez doložení všech náležitostí nebude možno úhradu za test nárokovat. Pokud je účastníkovi mobility známa povinnost testu na COVID-19 před odjezdem na mobilitu, není možno jeho úhradu nárokovat.

Kvalifikační podmínky

 • Vyjíždějící zaměstnanec musí mít na UP pracovní poměr. Zaměstnanec, vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.
 • Zájemci o výukový pobyt nebo školení by musí projít výběrovým řízením na vysílající katedře/fakultě. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci katedry/fakulty, musí však být transparentní a spravedlivá.
 • Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající katedra/fakulta, tedy pracoviště, které je řešitelem dílčího projektu.
 • Zápis o výběru účastníků pro výukové mobility a školení Erasmus+ dokládá vždy pracoviště, které je řešitelem daného dílčího projektu a to i v případě, že poskytne možnost realizovat mobilitu v rámci daného projektu jinému pracovišti.
 • ZO RUP je nutno doložit „Zápis o výběru účastníků pro výukové mobility a školení Erasmus+“ vždy do 30. 11. na následující letní semestr a do 31. 7. na následující zimní semestr. V rámci těchto termínů zašlete také informace ohledně plánovaných mobilit přijíždějících účastníků.

Rozsah a forma výuky

 • Minimální délka pobytu je 5 pracovních dnů, maximální 2 měsíce (60 dnů).
 • Během výukového pobytu musí zaměstnanec absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru a to formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.
 • Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden (5 pracovních dní), v případě delšího pobytu se rozsah výuky navyšuje za každý den následovně: 8hod/5 x počet dnů (1,6 hodiny na den).
 • Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, pořádání kurzu/účast na kurzech školení a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností uplatnitelných na domácím pracovišti či uplatněných kolegy na pracovišti partnerské instituce.
 • Rozsah školení by měl odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení.
 • Účast na konferenci není uznatelnou formou mobility školení ani pobytu výukového.

Mobility Agreement

 • Před cestou je třeba připravit a potvrdit formulář pro program výuky/školení Mobility Agreement.
 • Formulář musí být plně vyplněn a schválen (podepsán) všemi stranami:
  • účastník mobility - podpis zaměstnance UP vyjíždějícího na výuku/školení.
  • vysílající instituce - podpis Erasmus+ koordinátora na katedře nebo fakultě, která je řešitelem dílčího projektu.
  • přijímající instituce - podpis zahraničního koordinátora.
 • Výukový program vyplňujte anglicky nebo v jazyce přijímající instituce.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář Mobility Agreement odevzdá zaměstnanec na ZO RUP nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí a domluví si schůzku k uzavření Účastnické smlouvy. Totéž platí pro přijíždějící účastníky mobilit, kteří spolu s Mobility Agreementem musejí zaslat potvrzení o platném zdravotním a cestovním pojištění.
 • Plánovanou dobou mobility jsou dny mobility – první a poslední den mobility jsou dny, kdy je vyžadována účast zaměstnance na pracovišti, jedná se tedy o dny „bez cesty“. Požadujete-li financování dnů na cestu, zaškrtněte příslušná políčka, nárok na financování je max. 1 den bezprostředně předcházející prvnímu dnu mobility a 1 den bezprostředně následující po posledním dnu mobility.
 • Plně vyplněný formulář opatřený podpisy všech stran je v případě potřeby možné dodat formou kvalitního skenu.

Účastnická smlouva

 • Před cestou musí zaměstnanec podepsat na ZO RUP Účastnickou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu.
 • Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit a konzultovat s ZO RUP.

Finanční podpora

 • Přijíždějícím zaměstnancům bude v hotovosti na pokladně RUP v plné výši vyplacen paušálem stanovený finanční příspěvek na mobilitu bezprostředně po uzavření Účastnické smlouvy na ZO RUP.  Přijíždějící zaměstnanec na pokladně musí předložit podepsanou Účastnickou smlouvu a doklad totožnosti
  • Pobytové náklady: výše stanoveného paušálního příspěvku je 140 EUR na den, případně od 15. dne pobytu 98 EUR na den.
  • Cestovné je stanoveno podle vzdálenostních pásem následovně:

100-499

km

180

EUR

500-1999

km

275

EUR

2000-2999

km

360

EUR

3000-3999

km

530

EUR

4000-7999

km

820

EUR

8000 a více

km

1500

EUR

 • Příspěvek na zaměstnanecké mobility pro vyjíždějící účastníky je stanoven paušálem ve výši 180 EUR na den, případně od 15. dne pobytu 126 EUR na den, cestovné je stanoveno dle vzdálenostních pásem. Ovšem česká legislativa umožňuje proplacení mobility pouze formou cestovních náhrad. Paušální ustanovení jsou pro vás tedy pouze jakýmsi stropem, do něhož byste se měli vejít. Svoji mobilitu budete řešit standardně formou Cestovního příkazu.

Cestovní příkaz

 • Před každou zahraniční pracovní cestou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a nechat jej schválit. CP je nutné vyplnit s dostatečným předstihem.
 • Na mobilitu není možné vycestovat bez podpisu Účastnické smlouvy a vyřízeného CP.
 • Vzhledem k povinnosti zaměstnavatele poskytnout účastníkovi mobility financování nejpozději první den mobility, je nutné mít na cestu poskytnutou zálohu.
 • V rámci aktivity KA107 má zaměstnanec nárok na kapesné, pokud svými předpokládanými náklady nepřekročí celkový paušálem stanovený limit 180 EUR na den (ten je tvořen nárokem na stravné, kapesné, ubytování a MHD).
 • Je třeba volit ekonomický způsob dopravy a ubytování v souladu s ustanoveními UP.
 • Auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO RUP, náhrada bude poskytnuta v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD.
 • Referentce zpracovávající CP je nutno předložit Účastnickou smlouvu minimálně k nahlédnutí.
 • K vyúčtování CP je nutné mít připraveny řádně zpracované podklady. Doklady musí být nalepené na papíře formátu A4, doklady se vzájemně nesmí překrývat, musí být čitelné (razítko, podpis, částka i měna dokladu), roztříděné podle druhu výdaje a měny. Není-li to z dokladu patrné, případně je-li doklad v jiném než českém či anglickém jazyce, je nutno doplnit popisem vysvětlujícím, o jaký druh nákladu se jedná.
 • Náklady na nákup knih, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP. Fakulty na tyto náklady získávají samostatné financování z programu Erasmus+.

Během pobytu

 • Během pobytu na zahraniční instituci plní zaměstnanec výukový či pracovní plán tak, jak byl odsouhlasen v Mobility Agreement.
 • Je třeba dodržet plánovaný počet odučených či odpracovaných hodin.
 • V případě jakýchkoliv problémů neprodleně kontaktujte koordinátora na partnerské instituci a ZO RUP.

Potvrzení o výuce/školení a Závěrečná zpráva

 • Na konci pobytu je účastník odpovědný za to, aby si nechal hostitelskou stranou potvrdit Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Assignment, jehož originál dokládá na ZO RUP. Tento dokument není možno přijmout ve formě kopie či skenu.
 • Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin. Počet výukových hodin/odpracovaných dnů potvrzených zahraniční stranou se musí shodovat s počtem výukových dnů/odpracovaných hodin, uvedených v Mobility Agreement, případně může být vyšší. V případě nižšího potvrzeného počtu dnů/hodin dochází ke krácení původně přiděleného grantu. Minimálně požadovaný počet odučených hodin je 8 a odpracovaných 5 pracovních dnů jinak není mobilita uznatelná v rámci aktivity KA107.
 • Zaměstnanec je povinen vyplnit Závěrečnou zprávu formou online dotazníku (EU Survey). Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží zaměstnanec po skončení výukového pobytu/školení na e-mail uvedený v Účastnické smlouvě.

Závěrečné vyúčtování

 • Vyúčtování cestovního příkazu bude provedeno na pracovišti zaměstnance. Zaměstnanec příslušné referentce předá veškeré doklady za ubytování, cestovné, aj. a dále se bude řídit jejími pokyny.
 • Zaměstnanec odevzdá přímo na ZO RUP originál potvrzeného formuláře Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Assignment. Tento dokument není součástí CP.

Dokumenty

 • Mobility Agreement
 • Účastnická smlouva
 • Potvrzení o výuce/školení
 • Závěrečná zpráva (EU Survey)
 • U přijíždějících zaměstnanců je před uskutečněním mobility vyžadováno navíc „Potvrzení o pojištění léčebných výloh“.

Dokumenty ke stažení naleznete v sekci Dokumenty - Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Cestovní pojištění

Prosím, přejděte na kompletní informace o Cestovním pojištění.

Dokumenty

Dokumenty ke stažení naleznete v sekci Dokumenty - Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)