Kam vycestovat?

Přehled zemí, v nichž má UP uzavřenou spolupráci v rámci programu Erasmus+

Erasmus+ programové země:

Přehled zemí, v nichž má UP uzavřenou spolupráci v rámci programu Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Erasmus+ partnerské země:

Přehled zemí, v nichž má UP uzavřenou přímou spolupráci na základě platné smlouvy o spolupráci

Jedná se o celouniverzitní smlouvy o spolupráci, tudíž zapojit se do mobilit mohou všechny fakulty, v případě, že podpoří studenty nebo své akademické pracovníky finančním příspěvkem.

Seznam konkrétní institucí naleznete v sekci Smlouvy o spolupráci.